سیستم حمل و نقل عمومی نیازمند بازنگری و برنامه ریزی سریع مدیران شهری

سیستم حمل و نقل عمومی نیازمند بازنگری و برنامه ریزی سریع مدیران شهری

از مهمترین چالش‌های پیش روی کلان‌شهرها، مـوضـوع حمل ونقل مـی‌بـاشـد. ناکارآمدی سیستم حمل و نقل شهری عوارض جدی محیطی همانند ...

استمرار اقدامات محدودیت‌زا از سوی آمریکا علیه صنعت حمل و نقل دریایی ایران

استمرار اقدامات محدودیت‌زا از سوی آمریکا علیه صنعت حمل و نقل دریایی ایران

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از استمرار اقدامات محدودیت‌زا آمریکا به عنوان یکی از دولت‌های عضو سامان جهانی دریانوردی علیه ...