سن بازنشستگی ۲ سال افزایش می‌یابد

سن بازنشستگی ۲ سال افزایش می‌یابد

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۱، سن بازنشستگی دو سال افزایش می یابد و محاسبه حقوق بازنشستگی براساس متوسط حقوق سه ...