دلایل نوسانات قیمتی و وجود مشکلات در تجارت زعفران

دلایل نوسانات قیمتی و وجود مشکلات در تجارت زعفران

خشکسالی و افزایش هزینه‌های حمل و نقل، نیروی کار، جهش اخیر در قیمت ناشی از افزایش تقاضا و تحریم‌ها از ...

جای خالی شرکت‌های مشاور قوی در پروژه های آبی کشور

جای خالی شرکت‌های مشاور قوی در پروژه های آبی کشور

کارشناس حوزه نیرو معتقد است که یکی از مهمترین دلایل ضعف پروژه‌های آبی کشور در شرایط فنی پروژه‌ها، مسئله خلاء ...