تحرکات بازار بورس ایران شنبه 14 اسفند ۱۴۰۰

 • شنبه 14 اسفند 1400 ساعت 13:32
 • به گزارش  جهان سرمایه گذاری تحرکات بازار بورس ایران شنبه 14 اسفند ۱۴۰۰

 • برترین حجم مشکوک های امروز شنبه 14 اسفند 1400

 •  
 • 1- نماد شستا با حجم معاملات 3045.79 میلیون سهم (18.74 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 289.26 میلیارد تومان .
 • 2- نماد حکشتی با حجم معاملات 44.53 میلیون سهم (3.04 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 61.34 میلیارد تومان .
 • 3- نماد فاسمین با حجم معاملات 25.87 میلیون سهم (7.51 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 48.36 میلیارد تومان .
 • 4- نماد وغدیر با حجم معاملات 32.79 میلیون سهم (2.91 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 44.79 میلیارد تومان .
 • 5- نماد واحصا با حجم معاملات 5.22 میلیون سهم (6.77 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 26.42 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین خرید های درشت امروز شنبه 14 اسفند 1400

 • 1- نماد خودرو با برآیند ورود پول درشت 62.08 میلیارد تومان و حجم 1.2 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- نماد دارا یکم با برآیند ورود پول درشت 45.96 میلیارد تومان و حجم 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- نماد وبملت با برآیند ورود پول درشت 38.17 میلیارد تومان و حجم 1.5 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- نماد پالایش با برآیند ورود پول درشت 27.36 میلیارد تومان و حجم 0.9 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- نماد شبندر با برآیند ورود پول درشت 25.00 میلیارد تومان و حجم 1.65 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین فروش های درشت امروز شنبه 14 اسفند 1400

 • 1- صندوق کمند با برآیند خروج پول درشت 100.92 میلیارد تومان و حجم 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- صندوق اعتماد با برآیند خروج پول درشت 69.18 میلیارد تومان و حجم 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- صندوق کارا با برآیند خروج پول درشت 23.73 میلیارد تومان و حجم 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- صندوق امین یکم با برآیند خروج پول درشت 22.43 میلیارد تومان و حجم 1.2 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- نماد بپاس با برآیند خروج پول درشت 11.97 میلیارد تومان و حجم 1.9 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین خریدهای درشت امروز شنبه 14 اسفند 1400  در گروه ها

 • 1- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند ورود پول درشت 72.68 میلیارد تومان .
 • 2- گروه فلزات اساسی با برآیند ورود پول درشت 51.51 میلیارد تومان .
 • 3- گروه فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای با برآیند ورود پول درشت 45.03 میلیارد تومان .
 • 4- گروه بانکها و موسسات اعتباری با برآیند ورود پول درشت 39.30 میلیارد تومان .
 • 5- گروه انبوه سازی، املاک و مستغلات با برآیند ورود پول درشت 9.66 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش­های درشت امروز شنبه 14 اسفند 1400  در گروه ها

 • 1- گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 176.94 میلیارد تومان .
 • 2- گروه هتل و رستوران با برآیند خروج پول درشت 12.75 میلیارد تومان .
 • 3- گروه بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی با برآیند خروج پول درشت 12.43 میلیارد تومان .
 • 4- گروه قند و شکر با برآیند خروج پول درشت 6.90 میلیارد تومان .
 • 5- گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر با برآیند خروج پول درشت 6.65 میلیارد تومان .
 • صف خریدهای بارز امروز شنبه 14 اسفند 1400

 • 1- نماد سدبیر با ارزش صف خرید 28.43 میلیارد تومان .
 • 2- نماد کروی با ارزش صف خرید 26.42 میلیارد تومان .
 • 3- نماد وسالت با ارزش صف خرید 26.06 میلیارد تومان .
 • 4- نماد جوین با ارزش صف خرید 12.29 میلیارد تومان .
 • 5- نماد کبافق با ارزش صف خرید 10.86 میلیارد تومان .
 • 6- نماد وهنر با ارزش صف خرید 8.43 میلیارد تومان .
 • 7- نماد غدام با ارزش صف خرید 6.99 میلیارد تومان .
 • 8- نماد شمواد با ارزش صف خرید 5.38 میلیارد تومان .
 • 9- نماد سکارون با ارزش صف خرید 5.18 میلیارد تومان .
 • 10- نماد ثاصفا با ارزش صف خرید 5.01 میلیارد تومان .
 • 11- نماد غمهرا با ارزش صف خرید 4.57 میلیارد تومان .
 • 12- نماد ولصنم با ارزش صف خرید 2.72 میلیارد تومان .
 • 13- نماد وتوس با ارزش صف خرید 2.66 میلیارد تومان .
 • 14- نماد سایرا با ارزش صف خرید 1.61 میلیارد تومان .
 • 15- نماد ساربیل با ارزش صف خرید 1.10 میلیارد تومان .
 • __________________________________________
 • 12:30:02؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 150 بار با میانگین 656 م.ت و پول درشت خرید 55 بار با میانگین 533 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 69.18 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:29:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبریز (در آخرین قیمت %1.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 210 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 144 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.60 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:29:33؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 236 بار با میانگین 617 م.ت و پول درشت خرید 109 بار با میانگین 416 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 100.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:29:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبریز (در آخرین قیمت %1.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 210 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 144 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.60 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:29:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 31 بار با میانگین 1067 م.ت و پول درشت فروش 24 بار با میانگین 337 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 25.00 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.62 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:29:33؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.69 و سرانه خرید 23.21 م.ت و سرانه فروش 13.70 م.ت .
 • 12:29:33؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 236 بار با میانگین 617 م.ت و پول درشت خرید 109 بار با میانگین 416 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 100.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:29:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد شکربن (در آخرین قیمت %-4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 209 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.57 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:29:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبریز (در آخرین قیمت %1.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 210 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 144 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.60 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:29:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 31 بار با میانگین 1067 م.ت و پول درشت فروش 24 بار با میانگین 337 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 25.00 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.62 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:29:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %4.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 25 بار با میانگین 416 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 171 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:29:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش (در آخرین قیمت %1.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 51 بار با میانگین 889 م.ت و پول درشت فروش 29 بار با میانگین 619 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 27.36 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:29:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %-2.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 50 بار با میانگین 263 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 237 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.77 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.63 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:29:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش (در آخرین قیمت %1.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 51 بار با میانگین 889 م.ت و پول درشت فروش 29 بار با میانگین 619 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 27.36 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:28:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش (در آخرین قیمت %1.25)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 50 بار با میانگین 725 م.ت و پول درشت فروش 29 بار با میانگین 619 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 18.27 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:28:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 30 بار با میانگین 781 م.ت و پول درشت فروش 24 بار با میانگین 337 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 15.36 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.54 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:28:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %3.77)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 24 بار با میانگین 387 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 171 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.24 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.13 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:28:35؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.75)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 29 بار با میانگین 727 م.ت و پول درشت فروش 24 بار با میانگین 337 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 12.98 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:28:20؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کارا (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 99 بار با میانگین 320 م.ت و پول درشت خرید 26 بار با میانگین 333 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 23.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:28:20؛ فروش درشت حقیقی در صندوق یاقوت (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 362 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.99 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:28:18؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 234 بار با میانگین 617 م.ت و پول درشت خرید 109 بار با میانگین 416 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 99.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:28:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد وپست (در آخرین قیمت %2.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 430 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 149 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.74 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:27:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد فایرا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 829 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 16.57 میلیارد تومان است. حجم امروز 10.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:27:26؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد خراسان (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 5.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.44 و سرانه خرید 37.58 م.ت و سرانه فروش 10.93 م.ت .
 • 12:27:24؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد خراسان (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 5.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.44 و سرانه خرید 37.58 م.ت و سرانه فروش 10.93 م.ت .
 • 12:26:52؛ حجم مشکوک در نماد خراسان (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 5.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.36 و سرانه خرید 36.61 م.ت و سرانه فروش 10.88 م.ت .
 • 12:25:59؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 231 بار با میانگین 619 م.ت و پول درشت خرید 108 بار با میانگین 416 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 97.98 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:25:37؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 145 بار با میانگین 651 م.ت و پول درشت خرید 50 بار با میانگین 530 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 67.94 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:25:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 75 بار با میانگین 845 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 425 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 61.28 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:25:04؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آکورد (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 910 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 205 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.69 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:25:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 75 بار با میانگین 845 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 425 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 61.28 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:25:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %3.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 47 بار با میانگین 270 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 176 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 11.45 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:24:40؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کارا (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 95 بار با میانگین 269 م.ت و پول درشت خرید 26 بار با میانگین 333 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 16.94 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:24:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش (در آخرین قیمت %0.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 49 بار با میانگین 698 م.ت و پول درشت فروش 29 بار با میانگین 619 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 16.24 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:24:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد پکرمان (در آخرین قیمت %-2.65)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 170 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 189 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:24:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش (در آخرین قیمت %0.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 49 بار با میانگین 698 م.ت و پول درشت فروش 29 بار با میانگین 619 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 16.24 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:24:18؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 143 بار با میانگین 643 م.ت و پول درشت خرید 49 بار با میانگین 534 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 65.84 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:24:17؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کیان (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 37 بار با میانگین 410 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 213 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 11.55 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.62 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:23:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد فملی (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 24 بار با میانگین 832 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 18.90 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:23:42؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند (در آخرین قیمت %0.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 225 بار با میانگین 612 م.ت و پول درشت خرید 107 بار با میانگین 419 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 92.78 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:23:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش (در آخرین قیمت %0.82)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 48 بار با میانگین 667 م.ت و پول درشت فروش 29 بار با میانگین 619 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 14.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:23:24؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 141 بار با میانگین 628 م.ت و پول درشت خرید 48 بار با میانگین 510 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 64.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.08 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:23:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 73 بار با میانگین 850 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 425 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 59.94 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:23:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %4.01)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 26 بار با میانگین 585 م.ت و پول درشت فروش 24 بار با میانگین 337 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:22:46؛ حجم مشکوک در نماد وصندوق (در آخرین قیمت %3.66) با حجم 2.82 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.65 و سرانه خرید 23.24 م.ت و سرانه فروش 14.06 م.ت .
 • 12:22:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %3.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 25 بار با میانگین 481 م.ت و پول درشت فروش 24 بار با میانگین 337 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.95 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:22:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش (در آخرین قیمت %0.70)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 47 بار با میانگین 645 م.ت و پول درشت فروش 29 بار با میانگین 619 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 12.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:22:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %3.71)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 24 بار با میانگین 411 م.ت و پول درشت فروش 24 بار با میانگین 337 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.78 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:22:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %2.40)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 22 بار با میانگین 331 م.ت و پول درشت فروش 12 بار با میانگین 171 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:21:52؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 140 بار با میانگین 614 م.ت و پول درشت خرید 48 بار با میانگین 510 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 61.47 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:21:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد فملی (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 23 بار با میانگین 760 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 16.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:21:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد فملی (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 22 بار با میانگین 665 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 13.56 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:20:19؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 137 بار با میانگین 610 م.ت و پول درشت خرید 48 بار با میانگین 510 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 59.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:20:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد فایرا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 785 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 14.92 میلیارد تومان است. حجم امروز 9.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:19:37؛ حجم مشکوک در نماد فایرا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 8.51 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 26.54 و سرانه خرید 168.53 م.ت و سرانه فروش 6.35 م.ت .
 • 12:19:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد فایرا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 747 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 13.45 میلیارد تومان است. حجم امروز 8.51 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:16:43؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 134 بار با میانگین 612 م.ت و پول درشت خرید 47 بار با میانگین 518 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 57.64 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:15:27؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 131 بار با میانگین 618 م.ت و پول درشت خرید 47 بار با میانگین 518 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 56.57 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:15:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد فملی (در آخرین قیمت %4.33)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 628 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 12.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:15:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 67 بار با میانگین 635 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 385 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 38.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.41 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:15:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 26 بار با میانگین 437 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 129 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 11.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.83 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:14:48؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 217 بار با میانگین 627 م.ت و پول درشت خرید 105 بار با میانگین 423 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 91.62 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:14:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد فملی (در آخرین قیمت %4.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 20 بار با میانگین 590 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 178 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 10.73 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:12:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 347 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 279 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.66 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:12:12؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 129 بار با میانگین 618 م.ت و پول درشت خرید 46 بار با میانگین 527 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 55.47 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:10:51؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 117 بار با میانگین 239 م.ت و پول درشت خرید 37 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 21.52 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:10:49؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد گنگین با حجم 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 116.31 م.ت و سرانه فروش 69.08 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.68. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 12:09:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد فملی (در آخرین قیمت %4.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 542 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 130 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.81 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:09:41؛ فروش درشت حقیقی در نماد غشهد (در آخرین قیمت %-1.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 623 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.49 میلیارد تومان است. حجم امروز 6.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:09:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد فملی (در آخرین قیمت %4.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 17 بار با میانگین 542 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 130 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.81 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:08:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %4.71)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 1070 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 603 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.54 میلیارد تومان است. حجم امروز 16.53 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:08:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد فایرا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 765 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 11.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 7.69 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:08:45؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 115 بار با میانگین 229 م.ت و پول درشت خرید 36 بار با میانگین 174 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 20.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:08:45؛ خرید درشت حقیقی در نماد فایرا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 765 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 11.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 7.69 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:06:54؛ حجم مشکوک در نماد لبوتان (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 3.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.13 و سرانه خرید 13.01 م.ت و سرانه فروش 11.47 م.ت .
 • 12:06:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %3.62)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 120 بار با میانگین 640 م.ت و پول درشت فروش 58 بار با میانگین 504 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 47.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:06:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد خراسان (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 347 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 105 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.84 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:06:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد فخوز (در آخرین قیمت %2.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 199 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 137 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:06:12؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 124 بار با میانگین 619 م.ت و پول درشت خرید 44 بار با میانگین 536 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 53.15 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:05:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %4.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 921 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 603 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.43 میلیارد تومان است. حجم امروز 16.23 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:04:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %3.36)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 116 بار با میانگین 638 م.ت و پول درشت فروش 56 بار با میانگین 504 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 45.75 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:04:25؛ خرید درشت حقیقی در نماد فملی (در آخرین قیمت %3.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 506 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 130 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:04:21؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 123 بار با میانگین 600 م.ت و پول درشت خرید 44 بار با میانگین 536 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 50.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:03:10؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %-3.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 37 بار با میانگین 266 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 277 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.18 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:02:29؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم (در آخرین قیمت %0.03)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 113 بار با میانگین 222 م.ت و پول درشت خرید 35 بار با میانگین 175 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 18.90 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 12:02:25؛ حجم مشکوک در نماد ثباغ (در آخرین قیمت %4.17) با حجم 2.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.86 و سرانه خرید 10.84 م.ت و سرانه فروش 12.59 م.ت .
 • 12:01:28؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 208 بار با میانگین 644 م.ت و پول درشت خرید 102 بار با میانگین 432 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 89.95 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:59:46؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند (در آخرین قیمت %0.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 207 بار با میانگین 640 م.ت و پول درشت خرید 102 بار با میانگین 432 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 88.34 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:59:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد فملی (در آخرین قیمت %3.14)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 494 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 130 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:57:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %3.41)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 112 بار با میانگین 650 م.ت و پول درشت فروش 56 بار با میانگین 504 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 44.57 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:57:29؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند (در آخرین قیمت %0.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 205 بار با میانگین 641 م.ت و پول درشت خرید 102 بار با میانگین 432 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 87.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:56:59؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 204 بار با میانگین 632 م.ت و پول درشت خرید 102 بار با میانگین 432 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 84.85 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:55:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %-2.72)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 32 بار با میانگین 270 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 305 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:54:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 65 بار با میانگین 916 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 567 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 58.40 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:51:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد ولملت (در آخرین قیمت %0.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 528 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.89 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:50:30؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد کی بی سی (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 15.05 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.45 و سرانه خرید 45.10 م.ت و سرانه فروش 31.01 م.ت .
 • 11:49:10؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 200 بار با میانگین 637 م.ت و پول درشت خرید 102 بار با میانگین 432 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 83.42 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:45:18؛ فروش درشت حقیقی در نماد غبشهر (در آخرین قیمت %-4.87)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 219 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:44:10؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 198 بار با میانگین 632 م.ت و پول درشت خرید 101 بار با میانگین 434 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 81.36 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:43:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد کیمیا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 716 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 224 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.70 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:43:09؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد کیمیا با حجم 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 129.95 م.ت و سرانه فروش 10.26 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 12.67. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.65 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 11:42:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد سمگا (در آخرین قیمت %-1.67)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 26 بار با میانگین 274 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 305 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.60 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:41:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد میدکو (در آخرین قیمت %0.02)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 9 بار با میانگین 388 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.49 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.41 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:37:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد وخارزم (در آخرین قیمت %0.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 167 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 122 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:37:30؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد البرز (در آخرین قیمت %3.27) با حجم 2.67 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.23 و سرانه خرید 14.47 م.ت و سرانه فروش 11.75 م.ت .
 • 11:37:00؛ حجم مشکوک در نماد وتعاون (در آخرین قیمت %-2.12) با حجم 2.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.68 و سرانه خرید 6.38 م.ت و سرانه فروش 9.33 م.ت .
 • 11:36:33؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم (در آخرین قیمت %0.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 101 بار با میانگین 228 م.ت و پول درشت خرید 28 بار با میانگین 191 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 17.68 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:36:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد شیراز (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 448 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.59 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.15 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:34:44؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد حکشتی با حجم 2.20 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 88.20 م.ت و سرانه فروش 33.29 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.65. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.81 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 11:33:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 63 بار با میانگین 605 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 481 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 34.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:32:15؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد لبوتان (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.62 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 8.8 م.ت .
 • 11:32:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 28 بار با میانگین 259 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 226 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.59 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:31:45؛ حجم مشکوک در نماد کباده (در آخرین قیمت %-2.83) با حجم 5.79 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.58 و سرانه خرید 12.87 م.ت و سرانه فروش 22.02 م.ت .
 • 11:31:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد کباده (در آخرین قیمت %-2.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 230 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.15 میلیارد تومان است. حجم امروز 5.79 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:30:39؛ حجم مشکوک در نماد پدرخش (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.16 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.15 و سرانه خرید 19.17 م.ت و سرانه فروش 16.67 م.ت .
 • 11:30:14؛ حجم مشکوک در نماد توریل (در آخرین قیمت %4.89) با حجم 5.45 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.00 و سرانه خرید 46.60 م.ت و سرانه فروش 46.52 م.ت .
 • 11:30:14؛ فروش درشت حقیقی در نماد توریل (در آخرین قیمت %4.89)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 355 م.ت و پول درشت خرید 16 بار با میانگین 210 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.39 میلیارد تومان است. حجم امروز 5.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:29:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 58 بار با میانگین 624 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 483 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 32.83 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:29:55؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد توریل با حجم 4.08 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 44.38 م.ت و سرانه فروش 30.73 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.44. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 7.94 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 11:29:05؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 56 بار با میانگین 615 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 483 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 31.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:28:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 55 بار با میانگین 605 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 483 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 29.87 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.24 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:27:34؛ فروش درشت حقیقی در نماد بالاس (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 333 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 354 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.27 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:27:32؛ فروش درشت حقیقی در نماد مانی (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 609 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 222 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:27:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد مانی (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 558 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 222 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.47 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:27:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 608 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 287 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:27:08؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 95 بار با میانگین 224 م.ت و پول درشت خرید 26 بار با میانگین 185 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 16.44 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:26:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد مانی (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 446 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 222 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.46 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:26:17؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلی (در آخرین قیمت %-0.40)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 528 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 109 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.59 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:26:00؛ فروش درشت حقیقی در نماد گشان (در آخرین قیمت %2.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 498 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 295 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:25:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 52 بار با میانگین 617 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 483 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 28.73 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:25:18؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %3.45)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 94 بار با میانگین 701 م.ت و پول درشت فروش 45 بار با میانگین 509 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 43.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:22:39؛ حجم مشکوک در نماد کی بی سی (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 11.12 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.53 و سرانه خرید 49.24 م.ت و سرانه فروش 19.45 م.ت .
 • 11:22:21؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد کی بی سی (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 9.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.78 و سرانه خرید 49.46 م.ت و سرانه فروش 17.78 م.ت .
 • 11:22:21؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد کی بی سی با حجم 9.73 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 49.46 م.ت و سرانه فروش 17.78 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.78. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 15.18 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 11:20:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد وپاسار (در آخرین قیمت %0.75)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 266 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:18:52؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد وآذر با حجم 1.15 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 26.69 م.ت و سرانه فروش 34.80 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.77. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 11:18:37؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد پدرخش (در آخرین قیمت %4.83) با حجم 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.8 م.ت .
 • 11:18:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد توسن (در آخرین قیمت %-2.55)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 359 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.44 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:17:42؛ فروش درشت حقیقی در نماد قنیشا (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 218 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:17:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد حکشتی (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 26 بار با میانگین 1081 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 1005 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 15.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.60 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:17:06؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 181 بار با میانگین 659 م.ت و پول درشت خرید 98 بار با میانگین 436 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 76.45 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:16:45؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 180 بار با میانگین 654 م.ت و پول درشت خرید 98 بار با میانگین 436 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 75.00 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:16:12؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 179 بار با میانگین 637 م.ت و پول درشت خرید 97 بار با میانگین 430 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 72.24 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:16:00؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند (در آخرین قیمت %0.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 178 بار با میانگین 633 م.ت و پول درشت خرید 97 بار با میانگین 430 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 70.92 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:15:29؛ حجم مشکوک در نماد غویتا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.95 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.24 و سرانه خرید 14.44 م.ت و سرانه فروش 11.69 م.ت .
 • 11:15:26؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 177 بار با میانگین 622 م.ت و پول درشت خرید 97 بار با میانگین 430 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 68.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:12:05؛ خرید درشت حقیقی در صندوق کامیاب (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 25 بار با میانگین 307 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 126 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.42 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:11:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد کسرا (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 242 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 214 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.56 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:11:01؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 173 بار با میانگین 619 م.ت و پول درشت خرید 97 بار با میانگین 430 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 65.36 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:10:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %3.31)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 83 بار با میانگین 716 م.ت و پول درشت فروش 40 بار با میانگین 474 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 40.47 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:09:44؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فایرا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 6.63 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 19.09 و سرانه خرید 128.87 م.ت و سرانه فروش 6.75 م.ت .
 • 11:09:28؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %3.31)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 81 بار با میانگین 721 م.ت و پول درشت فروش 40 بار با میانگین 474 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 39.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.77 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:08:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %2.24)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 28 بار با میانگین 282 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 171 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:06:59؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 169 بار با میانگین 627 م.ت و پول درشت خرید 96 بار با میانگین 434 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 64.27 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:06:59؛ حجم مشکوک در نماد حپترو (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 3.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.35 و سرانه خرید 36.71 م.ت و سرانه فروش 27.29 م.ت .
 • 11:06:59؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 169 بار با میانگین 627 م.ت و پول درشت خرید 96 بار با میانگین 434 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 64.27 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:06:46؛ حجم مشکوک در نماد بکام (در آخرین قیمت %4.09) با حجم 1.79 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.07 و سرانه خرید 10.72 م.ت و سرانه فروش 10.01 م.ت .
 • 11:05:31؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 90 بار با میانگین 216 م.ت و پول درشت خرید 23 بار با میانگین 185 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 15.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:05:03؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 168 بار با میانگین 622 م.ت و پول درشت خرید 96 بار با میانگین 434 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 62.79 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 11:04:40؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد کی بی سی (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 7.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.10 و سرانه خرید 45.72 م.ت و سرانه فروش 11.16 م.ت .
 • 11:04:37؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد کی بی سی (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 7.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.99 و سرانه خرید 44.53 م.ت و سرانه فروش 11.16 م.ت .
 • 11:04:18؛ حجم مشکوک در نماد حپترو (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.92 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.67 و سرانه خرید 33.93 م.ت و سرانه فروش 20.34 م.ت .
 • 11:04:17؛ حجم مشکوک در نماد کی بی سی (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 6.75 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.80 و سرانه خرید 42.29 م.ت و سرانه فروش 11.14 م.ت .
 • 10:59:22؛ حجم مشکوک در نماد مبین (در آخرین قیمت %2.35) با حجم 1.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.90 و سرانه خرید 33.27 م.ت و سرانه فروش 36.90 م.ت .
 • 10:59:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %3.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 73 بار با میانگین 760 م.ت و پول درشت فروش 35 بار با میانگین 506 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 37.73 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:58:54؛ حجم مشکوک در نماد کسعدی (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 1.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.42 و سرانه خرید 19.94 م.ت و سرانه فروش 14.08 م.ت .
 • 10:58:37؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 85 بار با میانگین 215 م.ت و پول درشت خرید 23 بار با میانگین 185 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 14.00 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:58:09؛ خرید درشت حقیقی در نماد شیراز (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 1181 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.36 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.16 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:57:15؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 94 بار با میانگین 637 م.ت و پول درشت خرید 27 بار با میانگین 448 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 47.74 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:57:13؛ حجم مشکوک در نماد شیراز (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.42 و سرانه خرید 30.44 م.ت و سرانه فروش 12.59 م.ت .
 • 10:56:48؛ حجم مشکوک در نماد وثوق (در آخرین قیمت %-2.98) با حجم 6.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.50 و سرانه خرید 10.08 م.ت و سرانه فروش 20.16 م.ت .
 • 10:56:46؛ حجم مشکوک در نماد وثوق (در آخرین قیمت %-2.98) با حجم 6.84 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.50 و سرانه خرید 10.12 م.ت و سرانه فروش 20.14 م.ت .
 • 10:52:43؛ حجم مشکوک در نماد امین (در آخرین قیمت %0.57) با حجم 1.64 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.59 و سرانه خرید 4.68 م.ت و سرانه فروش 1.02 م.ت .
 • 10:52:30؛ فروش درشت حقیقی در نماد گشان (در آخرین قیمت %2.80)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 464 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 301 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.44 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:52:23؛ خرید درشت حقیقی در نماد فایرا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 789 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 9.46 میلیارد تومان است. حجم امروز 6.12 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:52:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 456 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:51:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %1.60)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 284 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.47 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:50:58؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند (در آخرین قیمت %0.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 148 بار با میانگین 658 م.ت و پول درشت خرید 81 بار با میانگین 443 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 61.44 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:50:27؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 89 بار با میانگین 649 م.ت و پول درشت خرید 25 بار با میانگین 466 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 46.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:50:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 433 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.50 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:49:05؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کارا (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 70 بار با میانگین 290 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 434 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 14.69 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:47:13؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 86 بار با میانگین 656 م.ت و پول درشت خرید 25 بار با میانگین 466 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 44.79 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:47:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد کی بی سی (در آخرین قیمت %2.04)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 1509 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.02 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.86 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:46:48؛ حجم مشکوک در نماد کی بی سی (در آخرین قیمت %1.43) با حجم 4.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.17 و سرانه خرید 17.17 م.ت و سرانه فروش 7.93 م.ت .
 • 10:46:38؛ حجم مشکوک در نماد کی بی سی (در آخرین قیمت %1.43) با حجم 3.15 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.13 و سرانه خرید 17.15 م.ت و سرانه فروش 8.06 م.ت .
 • 10:46:28؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد کی بی سی (در آخرین قیمت %1.43) با حجم 1.70 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 17.1 م.ت و سرانه فروش 8.04 م.ت .
 • 10:43:45؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 140 بار با میانگین 675 م.ت و پول درشت خرید 77 بار با میانگین 452 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 59.74 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:43:30؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 77 بار با میانگین 218 م.ت و پول درشت خرید 22 بار با میانگین 189 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 12.65 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:43:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.71)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 471 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:42:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد کلر (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 331 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 172 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:42:32؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 84 بار با میانگین 617 م.ت و پول درشت خرید 25 بار با میانگین 466 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 40.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:41:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 281 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 226 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:41:23؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 39 بار با میانگین 253 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 278 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.59 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:40:47؛ فروش درشت حقیقی در نماد کچاد (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 250 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.25 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:40:48؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد قمرو (در آخرین قیمت %-0.28) با حجم 2.26 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 19.5 م.ت .
 • 10:40:14؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 137 بار با میانگین 673 م.ت و پول درشت خرید 76 بار با میانگین 450 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 58.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:40:01؛ حجم مشکوک در نماد فلوله (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.25 و سرانه خرید 12.67 م.ت و سرانه فروش 10.13 م.ت .
 • 10:39:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد ذوب (در آخرین قیمت %-0.56)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 208 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:38:47؛ حجم مشکوک در نماد ختراک (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.86 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.19 و سرانه خرید 18.94 م.ت و سرانه فروش 15.86 م.ت .
 • 10:35:16؛ فروش درشت حقیقی در نماد شکام (در آخرین قیمت %-3.38)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 265 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 148 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.29 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:34:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %3.76)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 49 بار با میانگین 881 م.ت و پول درشت فروش 29 بار با میانگین 429 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 30.76 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:34:23؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد زشگزا (در آخرین قیمت %4.46) با حجم 2.38 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.60 و سرانه خرید 38.67 م.ت و سرانه فروش 10.74 م.ت .
 • 10:33:50؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد خکار با حجم 1.05 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 30.20 م.ت و سرانه فروش 21.46 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.41. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 10:33:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 42 بار با میانگین 714 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 539 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 26.77 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:32:52؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد شوینده (در آخرین قیمت %-0.07) با حجم 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 14.9 م.ت .
 • 10:32:28؛ فروش درشت حقیقی در نماد شاراک (در آخرین قیمت %-0.43)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 205 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 222 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.59 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:32:05؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 128 بار با میانگین 703 م.ت و پول درشت خرید 73 بار با میانگین 455 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 56.77 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:31:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %1.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 18 بار با میانگین 268 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 163 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.34 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:31:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.71)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 472 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:30:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 927 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 331 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.64 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.57 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:30:35؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد ختوقا با حجم 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 35.30 م.ت و سرانه فروش 14.61 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 2.42. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 10:29:39؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 68 بار با میانگین 225 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 197 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 11.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:29:31؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.59)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 411 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.75 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:29:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد شکلر (در آخرین قیمت %-4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 503 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:25:32؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کیان (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 23 بار با میانگین 481 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 151 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:24:56؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 117 بار با میانگین 731 م.ت و پول درشت خرید 68 بار با میانگین 443 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 55.40 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:23:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد شرانل (در آخرین قیمت %-2.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 186 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.08 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:23:46؛ فروش درشت حقیقی در صندوق یاقوت (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 322 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.25 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:23:11؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آکورد (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 1120 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.60 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:23:02؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 72 بار با میانگین 649 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 440 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 38.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:22:35؛ حجم مشکوک در نماد زشگزا (در آخرین قیمت %2.21) با حجم 2.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.73 و سرانه خرید 38.62 م.ت و سرانه فروش 10.35 م.ت .
 • 10:21:44؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 70 بار با میانگین 643 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 440 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 36.67 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:21:43؛ فروش درشت حقیقی در نماد ومدیر (در آخرین قیمت %-1.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 206 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.84 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:20:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد زشگزا (در آخرین قیمت %2.21)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 236 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 129 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.50 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.57 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:19:54؛ حجم مشکوک در نماد فروس (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 3.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.91 و سرانه خرید 26.13 م.ت و سرانه فروش 28.73 م.ت .
 • 10:19:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد فروس (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 277 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 216 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.90 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.44 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:19:24؛ حجم مشکوک در نماد قشیر (در آخرین قیمت %-2.63) با حجم 7.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.62 و سرانه خرید 31.39 م.ت و سرانه فروش 50.91 م.ت .
 • 10:19:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 47 بار با میانگین 1153 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 54.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:18:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 45 بار با میانگین 1178 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 52.99 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:18:29؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد فاسمین با حجم 5.46 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 245.48 م.ت و سرانه فروش 30.84 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 7.96. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 10.62 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 10:18:13؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فاسمین (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 4.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 13.16 و سرانه خرید 233.60 م.ت و سرانه فروش 17.75 م.ت .
 • 10:18:13؛ حجم مشکوک در نماد فاسمین (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 4.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 13.16 و سرانه خرید 233.60 م.ت و سرانه فروش 17.75 م.ت .
 • 10:17:12؛ حجم مشکوک در نماد زشگزا (در آخرین قیمت %2.21) با حجم 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.57 و سرانه خرید 27.60 م.ت و سرانه فروش 10.72 م.ت .
 • 10:16:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد تیپیکو (در آخرین قیمت %-3.70)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 411 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.87 میلیارد تومان است. حجم امروز 16.56 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:15:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاسمین (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 35 بار با میانگین 510 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 153 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 17.71 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.57 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:14:17؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 68 بار با میانگین 637 م.ت و پول درشت خرید 17 بار با میانگین 476 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 35.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:14:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %3.41)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 37 بار با میانگین 1066 م.ت و پول درشت فروش 22 بار با میانگین 477 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 28.97 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:13:58؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 60 بار با میانگین 230 م.ت و پول درشت خرید 15 بار با میانگین 215 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.55 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:13:09؛ حجم مشکوک در نماد وکادو (در آخرین قیمت %0.79) با حجم 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.80 و سرانه خرید 18.66 م.ت و سرانه فروش 23.42 م.ت .
 • 10:12:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 391 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.69 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:12:14؛ حجم مشکوک در نماد غالبر (در آخرین قیمت %4.77) با حجم 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.27 و سرانه خرید 21.25 م.ت و سرانه فروش 16.79 م.ت .
 • 10:11:48؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاسمین (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 29 بار با میانگین 570 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 153 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 16.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.36 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:10:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد وصنا (در آخرین قیمت %4.97)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 192 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.15 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:10:06؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فرآور (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.64 و سرانه خرید 40.14 م.ت و سرانه فروش 24.42 م.ت .
 • 10:10:16؛ حجم مشکوک در نماد وصنا (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.33 و سرانه خرید 22.56 م.ت و سرانه فروش 9.70 م.ت .
 • 10:10:06؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فرآور (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 2.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.64 و سرانه خرید 40.14 م.ت و سرانه فروش 24.42 م.ت .
 • 10:10:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاسمین (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 27 بار با میانگین 571 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 153 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 15.25 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.15 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:09:57؛ خرید درشت حقیقی در نماد فایرا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 1045 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.36 میلیارد تومان است. حجم امروز 5.04 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:09:57؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد کپارس (در آخرین قیمت %4.42) با حجم 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 17.2 م.ت .
 • 10:09:33؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فایرا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 4.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 18.62 و سرانه خرید 130.54 م.ت و سرانه فروش 7.01 م.ت .
 • 10:09:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 660 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 300 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.78 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:09:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 448 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:09:33؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %1.19)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 349 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 175 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:09:29؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فایرا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 4.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 18.62 و سرانه خرید 130.54 م.ت و سرانه فروش 7.01 م.ت .
 • 10:09:29؛ حجم مشکوک در نماد فایرا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 4.47 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 18.62 و سرانه خرید 130.54 م.ت و سرانه فروش 7.01 م.ت .
 • 10:09:29؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 611 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 300 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.53 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.02 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:07:27؛ حجم مشکوک در نماد تیپیکو (در آخرین قیمت %-4.40) با حجم 14.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.30 و سرانه خرید 14.56 م.ت و سرانه فروش 47.75 م.ت .
 • 10:07:19؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 109 بار با میانگین 768 م.ت و پول درشت خرید 66 بار با میانگین 450 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 54.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:07:11؛ حجم مشکوک در نماد خراسان (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.88 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.81 و سرانه خرید 31.93 م.ت و سرانه فروش 11.36 م.ت .
 • 10:06:54؛ حجم مشکوک در نماد حآسا (در آخرین قیمت %-1.28) با حجم 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.87 و سرانه خرید 12.46 م.ت و سرانه فروش 14.38 م.ت .
 • 10:06:35؛ حجم مشکوک در نماد وبرق (در آخرین قیمت %-2.96) با حجم 1.76 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.28 و سرانه خرید 27.91 م.ت و سرانه فروش 21.76 م.ت .
 • 10:06:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 40 بار با میانگین 1272 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 50.88 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:05:33؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد وبرق با حجم 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 22.25 م.ت و سرانه فروش 26.05 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.85. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 10:05:22؛ حجم مشکوک در نماد ورازی (در آخرین قیمت %2.93) با حجم 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.32 و سرانه خرید 49.11 م.ت و سرانه فروش 14.81 م.ت .
 • 10:04:12؛ حجم مشکوک در نماد فروی (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.73 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.11 و سرانه خرید 13.63 م.ت و سرانه فروش 12.30 م.ت .
 • 10:03:22؛ حجم مشکوک در نماد قشیر (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 4.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.49 و سرانه خرید 91.35 م.ت و سرانه فروش 61.37 م.ت .
 • 10:03:22؛ احتمال جمع شدن صف فروش نماد تیپیکو با حجم 11.03 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.66 م.ت و سرانه فروش 69.59 م.ت با قدرت خریدار حقیقی 0.20. بیشترین حجم صف فروش از ابتدای بازار 12.61 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 10:03:20؛ فروش درشت حقیقی در نماد قشیر (در آخرین قیمت %4.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 1218 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 472 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.71 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.44 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:03:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 349 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 237 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.67 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:02:45؛ حجم مشکوک در نماد تیپیکو (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 9.68 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.12 و سرانه خرید 10.03 م.ت و سرانه فروش 87.13 م.ت .
 • 10:02:21؛ حجم مشکوک در نماد تیپیکو (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 5.79 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.05 و سرانه خرید 6.80 م.ت و سرانه فروش 150.56 م.ت .
 • 10:02:19؛ حجم مشکوک در نماد تیپیکو (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 4.61 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.05 و سرانه خرید 6.86 م.ت و سرانه فروش 151.75 م.ت .
 • 10:02:19؛ فروش درشت حقیقی در نماد تیپیکو (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 837 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.67 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.61 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:02:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 38 بار با میانگین 1302 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 49.49 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:02:10؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم (در آخرین قیمت %0.06)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 53 بار با میانگین 235 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 223 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:02:09؛ حجم مشکوک در نماد تیپیکو (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 2.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.09 و سرانه خرید 6.96 م.ت و سرانه فروش 75.46 م.ت .
 • 10:01:50؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد تابا (در آخرین قیمت %2.84) با حجم 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 15.43 م.ت و سرانه فروش 11.70 م.ت .
 • 10:01:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد برکت (در آخرین قیمت %0.91)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 524 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 10:00:15؛ حجم مشکوک در نماد زمگسا (در آخرین قیمت %-1.10) با حجم 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.08 و سرانه خرید 10.26 م.ت و سرانه فروش 9.46 م.ت .
 • 09:59:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %1.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 320 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 144 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.88 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:59:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 37 بار با میانگین 1295 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 47.92 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:59:30؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 36 بار با میانگین 1297 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 46.71 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:59:19؛ خرید درشت حقیقی در نماد حکشتی (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 864 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 918 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.37 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:58:51؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 104 بار با میانگین 774 م.ت و پول درشت خرید 65 بار با میانگین 454 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 50.98 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:58:46؛ حجم مشکوک در نماد فرآور (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 11.25 و سرانه خرید 55.11 م.ت و سرانه فروش 4.90 م.ت .
 • 09:58:39؛ حجم مشکوک در نماد فکمند (در آخرین قیمت %-2.85) با حجم 2.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.93 و سرانه خرید 12.28 م.ت و سرانه فروش 6.36 م.ت .
 • 09:58:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %1.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 294 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 144 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.65 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:58:36؛ حجم مشکوک در نماد چکاپا (در آخرین قیمت %-1.49) با حجم 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.95 و سرانه خرید 11.02 م.ت و سرانه فروش 11.65 م.ت .
 • 09:58:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد فایرا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 999 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.00 میلیارد تومان است. حجم امروز 3.77 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:57:55؛ حجم مشکوک در نماد فزرین (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 2.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.59 و سرانه خرید 38.22 م.ت و سرانه فروش 23.97 م.ت .
 • 09:57:09؛ حجم مشکوک در نماد بساما (در آخرین قیمت %0.92) با حجم 1.69 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.23 و سرانه خرید 34.44 م.ت و سرانه فروش 28.03 م.ت .
 • 09:57:09؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 60 بار با میانگین 685 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 550 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 33.92 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:56:41؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کارا (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 56 بار با میانگین 292 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 314 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 13.54 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:56:19؛ حجم مشکوک در نماد شفا (در آخرین قیمت %-3.01) با حجم 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.56 و سرانه خرید 9.09 م.ت و سرانه فروش 16.15 م.ت .
 • 09:55:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %2.23)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 427 م.ت و پول درشت فروش 7 بار با میانگین 200 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.72 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:55:40؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 34 بار با میانگین 1316 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 44.76 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:55:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %3.88)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 31 بار با میانگین 1200 م.ت و پول درشت فروش 18 بار با میانگین 520 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 27.85 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:55:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد خراسان (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 283 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 105 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:54:57؛ حجم مشکوک در نماد فکمند (در آخرین قیمت %-2.85) با حجم 1.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.68 و سرانه خرید 10.72 م.ت و سرانه فروش 6.37 م.ت .
 • 09:54:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلی (در آخرین قیمت %-0.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 650 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.55 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:54:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد فملی (در آخرین قیمت %1.64)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 549 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 105 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.83 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:54:20؛ حجم مشکوک در نماد توریل (در آخرین قیمت %4.89) با حجم 1.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.43 و سرانه خرید 30.66 م.ت و سرانه فروش 12.62 م.ت .
 • 09:54:20؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 45 بار با میانگین 250 م.ت و پول درشت خرید 14 بار با میانگین 223 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:54:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 582 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.24 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:53:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاسمین (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 24 بار با میانگین 527 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 153 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 12.49 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.64 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:53:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد حکشتی (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 874 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 918 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.77 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:52:26؛ حجم مشکوک در نماد سشرق (در آخرین قیمت %-1.31) با حجم 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.14 و سرانه خرید 9.38 م.ت و سرانه فروش 8.23 م.ت .
 • 09:52:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثفارس (در آخرین قیمت %-0.68)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 1234 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.64 میلیارد تومان است. حجم امروز 5.03 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:52:14؛ حجم مشکوک در نماد البرز (در آخرین قیمت %2.25) با حجم 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.64 و سرانه خرید 16.08 م.ت و سرانه فروش 9.79 م.ت .
 • 09:51:52؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند (در آخرین قیمت %0.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 89 بار با میانگین 805 م.ت و پول درشت خرید 55 بار با میانگین 415 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 48.78 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:51:12؛ حجم مشکوک در نماد پتایر (در آخرین قیمت %3.56) با حجم 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.20 و سرانه خرید 16.17 م.ت و سرانه فروش 13.50 م.ت .
 • 09:50:57؛ حجم مشکوک در نماد غمینو (در آخرین قیمت %-4.98) با حجم 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.62 و سرانه خرید 9.89 م.ت و سرانه فروش 15.89 م.ت .
 • 09:50:57؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 86 بار با میانگین 805 م.ت و پول درشت خرید 54 بار با میانگین 402 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 47.52 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:50:28؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.10)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 56 بار با میانگین 706 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 580 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 32.56 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:50:22؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 84 بار با میانگین 802 م.ت و پول درشت خرید 53 بار با میانگین 405 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 45.88 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:50:06؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.85 و سرانه خرید 89.37 م.ت و سرانه فروش 18.41 م.ت .
 • 09:50:07؛ فروش درشت حقیقی در نماد بساما (در آخرین قیمت %4.83)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 136 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.36 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:49:49؛ فروش درشت حقیقی در نماد شیران (در آخرین قیمت %-1.79)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 175 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.65 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:49:41؛ حجم مشکوک در نماد خراسان (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.87 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.17 و سرانه خرید 23.80 م.ت و سرانه فروش 10.99 م.ت .
 • 09:49:41؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 82 بار با میانگین 801 م.ت و پول درشت خرید 53 بار با میانگین 405 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 44.24 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:49:38؛ حجم مشکوک در نماد وآذر (در آخرین قیمت %-5.00) با حجم 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.86 و سرانه خرید 20.05 م.ت و سرانه فروش 23.30 م.ت .
 • 09:49:38؛ حجم مشکوک در نماد فرآور (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 38.10 و سرانه خرید 204.61 م.ت و سرانه فروش 5.37 م.ت .
 • 09:49:38؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد فرآور با حجم 1.21 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 204.61 م.ت و سرانه فروش 5.37 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 38.10. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 3.26 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:49:03؛ حجم مشکوک در نماد بالبر (در آخرین قیمت %-4.97) با حجم 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.36 و سرانه خرید 8.15 م.ت و سرانه فروش 22.37 م.ت .
 • 09:49:03؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند (در آخرین قیمت %0.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 80 بار با میانگین 805 م.ت و پول درشت خرید 52 بار با میانگین 410 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 43.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:48:54؛ حجم مشکوک در نماد شرانل (در آخرین قیمت %-3.50) با حجم 1.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.22 و سرانه خرید 13.50 م.ت و سرانه فروش 60.98 م.ت .
 • 09:46:58؛ حجم مشکوک در نماد توریل (در آخرین قیمت %2.51) با حجم 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.62 و سرانه خرید 26.45 م.ت و سرانه فروش 16.34 م.ت .
 • 09:46:23؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلی (در آخرین قیمت %-0.27)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 398 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.39 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:46:23؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد شستا با حجم 8.09 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.82 م.ت و سرانه فروش 18.25 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 0.76. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 3.26 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:45:45؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 54 بار با میانگین 703 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 580 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 31.03 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:45:36؛ حجم مشکوک در نماد شیران (در آخرین قیمت %-1.73) با حجم 1.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.24 و سرانه خرید 9.34 م.ت و سرانه فروش 39.51 م.ت .
 • 09:45:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 29 بار با میانگین 824 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 271 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 23.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:44:59؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد حفارس (در آخرین قیمت %-4.73) با حجم 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 26.1 م.ت .
 • 09:43:21؛ حجم مشکوک در نماد فسرب (در آخرین قیمت %-0.14) با حجم 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.33 و سرانه خرید 11.95 م.ت و سرانه فروش 9.01 م.ت .
 • 09:42:57؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کارا (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 50 بار با میانگین 280 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 346 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 11.92 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:42:49؛ حجم مشکوک در نماد وغدیر (در آخرین قیمت %4.78) با حجم 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.69 و سرانه خرید 40.81 م.ت و سرانه فروش 24.15 م.ت .
 • 09:42:31؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 26 بار با میانگین 880 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 271 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 22.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:42:17؛ خرید درشت حقیقی در نماد فرابورس (در آخرین قیمت %2.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 242 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 199 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.29 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:42:11؛ فروش درشت حقیقی در صندوق یاقوت (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 378 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:41:59؛ حجم مشکوک در صندوق کامیاب (در آخرین قیمت %0.09) با حجم 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 6.29 و سرانه خرید 149.96 م.ت و سرانه فروش 23.85 م.ت .
 • 09:41:59؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %2.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 363 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 133 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.77 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:41:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 21 بار با میانگین 1010 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 425 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 20.79 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:40:43؛ خرید درشت حقیقی در صندوق کامیاب (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 387 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 119 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.69 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:40:21؛ خرید درشت حقیقی در صندوق کامیاب (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 332 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 119 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.53 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:40:14؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 1050 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 425 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 19.52 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:39:38؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 52 بار با میانگین 709 م.ت و پول درشت خرید 12 بار با میانگین 580 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 29.89 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:39:36؛ حجم مشکوک در نماد بساما (در آخرین قیمت %1.33) با حجم 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.60 و سرانه خرید 13.54 م.ت و سرانه فروش 22.61 م.ت .
 • 09:39:36؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم (در آخرین قیمت %0.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 34 بار با میانگین 277 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 233 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:39:20؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 68 بار با میانگین 913 م.ت و پول درشت خرید 50 بار با میانگین 420 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 41.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:39:14؛ خرید درشت حقیقی در صندوق کامیاب (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 306 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 119 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.25 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:39:02؛ فروش درشت حقیقی در نماد تجلی (در آخرین قیمت %0.20)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 335 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:38:56؛ حجم مشکوک در نماد غگرجی (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.80 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.84 و سرانه خرید 13.75 م.ت و سرانه فروش 16.29 م.ت .
 • 09:38:41؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد کترام (در آخرین قیمت %1.45) با حجم 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 23.6 م.ت .
 • 09:38:31؛ حجم مشکوک در نماد خزر (در آخرین قیمت %4.27) با حجم 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.12 و سرانه خرید 14.47 م.ت و سرانه فروش 12.89 م.ت .
 • 09:37:49؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 405 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 344 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.74 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.63 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:37:42؛ حجم مشکوک در نماد غبهار (در آخرین قیمت %-2.98) با حجم 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.24 و سرانه خرید 10.69 م.ت و سرانه فروش 44.48 م.ت .
 • 09:37:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاسمین (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 611 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 153 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 11.46 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:37:09؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فاسمین (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.25 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 33.60 و سرانه خرید 400.82 م.ت و سرانه فروش 11.93 م.ت .
 • 09:37:08؛ حجم مشکوک در نماد غگرجی (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.58 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.85 و سرانه خرید 13.41 م.ت و سرانه فروش 15.71 م.ت .
 • 09:37:08؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کارا (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 44 بار با میانگین 273 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 597 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 10.81 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:36:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش (در آخرین قیمت %0.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 1071 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 772 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 9.46 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:36:02؛ خرید درشت حقیقی در نماد وغدیر (در آخرین قیمت %4.86)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 356 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 151 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.53 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:35:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش (در آخرین قیمت %0.73)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 959 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 772 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.27 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:35:29؛ حجم مشکوک در نماد فاسمین (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 2.13 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 32.70 و سرانه خرید 395.39 م.ت و سرانه فروش 12.09 م.ت .
 • 09:35:29؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 63 بار با میانگین 967 م.ت و پول درشت خرید 50 بار با میانگین 420 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 39.94 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:35:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش (در آخرین قیمت %0.65)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 1045 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 772 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:35:02؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد حپارسا با حجم 2.56 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 57.77 م.ت و سرانه فروش 36.34 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 1.59. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 1.83 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:33:54؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 11 بار با میانگین 529 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 378 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:33:54؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 58 بار با میانگین 1031 م.ت و پول درشت خرید 50 بار با میانگین 420 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 38.80 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:33:34؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 48 بار با میانگین 743 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 621 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 28.84 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:33:30؛ خرید درشت حقیقی در صندوق پارند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 26 بار با میانگین 232 م.ت و پول درشت فروش 20 بار با میانگین 234 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:33:22؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 27 بار با میانگین 294 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 233 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.91 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:33:17؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کیان (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 584 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.91 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:32:54؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 46 بار با میانگین 749 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 621 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 27.61 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:32:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد فزرین (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 403 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 103 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:32:41؛ حجم مشکوک در نماد فزرین (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.42 و سرانه خرید 23.26 م.ت و سرانه فروش 16.35 م.ت .
 • 09:32:20؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کارا (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 41 بار با میانگین 267 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 597 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 9.77 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:32:20؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد گنگین (در آخرین قیمت %2.88) با حجم 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 57.07 م.ت و سرانه فروش 46.39 م.ت .
 • 09:31:51؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 438 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 378 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.87 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:31:51؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 24 بار با میانگین 279 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 233 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.67 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:31:49؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 53 بار با میانگین 1096 م.ت و پول درشت خرید 50 بار با میانگین 420 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 37.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:30:44؛ خرید درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %4.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 3394 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 606 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.18 میلیارد تومان است. حجم امروز 5.66 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:30:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد برکت (در آخرین قیمت %1.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1914 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.91 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:30:32؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاسمین (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 719 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 10.06 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.94 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:30:29؛ حجم مشکوک در نماد وساپا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.10 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.40 و سرانه خرید 69.31 م.ت و سرانه فروش 20.39 م.ت .
 • 09:30:29؛ حجم مشکوک در نماد شستا (در آخرین قیمت %4.93) با حجم 5.48 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.56 و سرانه خرید 9.58 م.ت و سرانه فروش 17.13 م.ت .
 • 09:30:22؛ احتمال عرضه شدن صف خرید نماد وساپا با حجم 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 69.31 م.ت و سرانه فروش 20.39 م.ت و قدرت خریدار حقیقی 3.40. بیشترین حجم صف خرید از ابتدای بازار 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه بود .
 • 09:30:03؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.47)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 420 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.52 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:29:23؛ حجم مشکوک در نماد کباده (در آخرین قیمت %2.83) با حجم 2.63 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.71 و سرانه خرید 12.27 م.ت و سرانه فروش 17.28 م.ت .
 • 09:29:17؛ حجم مشکوک در نماد کباده (در آخرین قیمت %2.83) با حجم 2.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.71 و سرانه خرید 12.27 م.ت و سرانه فروش 17.28 م.ت .
 • 09:28:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد شستا (در آخرین قیمت %4.71)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 606 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 4.71 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:28:56؛ حجم مشکوک در نماد فروس (در آخرین قیمت %3.67) با حجم 1.72 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.11 و سرانه خرید 23.12 م.ت و سرانه فروش 20.74 م.ت .
 • 09:28:56؛ فروش درشت حقیقی در نماد فروس (در آخرین قیمت %3.67)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 307 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.53 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.72 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:28:18؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کیان (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 12 بار با میانگین 633 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 145 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:28:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 366 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 222 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.81 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:28:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد وغدیر (در آخرین قیمت %4.63)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 334 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 138 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.54 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:28:12؛ حجم مشکوک در نماد حپارسا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.81 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.93 و سرانه خرید 48.22 م.ت و سرانه فروش 25.00 م.ت .
 • 09:28:11؛ حجم مشکوک در نماد حپارسا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 1.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.93 و سرانه خرید 48.05 م.ت و سرانه فروش 24.91 م.ت .
 • 09:27:43؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 43 بار با میانگین 767 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 670 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 26.29 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:27:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 337 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 287 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.47 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:27:35؛ حجم مشکوک در نماد فروس (در آخرین قیمت %3.67) با حجم 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.35 و سرانه خرید 21.61 م.ت و سرانه فروش 16.00 م.ت .
 • 09:26:53؛ حجم مشکوک در نماد غشهد (در آخرین قیمت %0.90) با حجم 3.87 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.26 و سرانه خرید 13.52 م.ت و سرانه فروش 51.73 م.ت .
 • 09:26:46؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 30 بار با میانگین 1455 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 43.66 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:26:34؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 40 بار با میانگین 790 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 670 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 24.91 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:26:08؛ فروش درشت حقیقی در نماد شرانل (در آخرین قیمت %-3.62)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 208 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.80 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:26:01؛ حجم مشکوک در نماد غشصفا (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.06 و سرانه خرید 23.88 م.ت و سرانه فروش 22.51 م.ت .
 • 09:26:01؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاسمین (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 812 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.93 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.72 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:25:56؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کارا (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 38 بار با میانگین 240 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 597 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.92 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:25:54؛ حجم مشکوک در نماد وپست (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.21 و سرانه خرید 29.65 م.ت و سرانه فروش 9.23 م.ت .
 • 09:25:42؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم (در آخرین قیمت %0.07)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 278 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 234 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.44 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:25:33؛ حجم مشکوک در نماد حبندر (در آخرین قیمت %1.07) با حجم 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.47 و سرانه خرید 13.49 م.ت و سرانه فروش 28.80 م.ت .
 • 09:25:33؛ حجم مشکوک در نماد خعمرا (در آخرین قیمت %-2.84) با حجم 3.95 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.61 و سرانه خرید 15.31 م.ت و سرانه فروش 24.92 م.ت .
 • 09:25:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 1134 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 18.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:25:10؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد ختراک (در آخرین قیمت %4.91) با حجم 0.94 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 25.3 م.ت .
 • 09:24:33؛ حجم مشکوک در نماد افق (در آخرین قیمت %1.24) با حجم 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.24 و سرانه خرید 4.43 م.ت و سرانه فروش 18.35 م.ت .
 • 09:24:10؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد حپارسا (در آخرین قیمت %4.34) با حجم 0.88 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 34.4 م.ت .
 • 09:24:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 28 بار با میانگین 1499 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 41.96 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:24:04؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کارا (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 34 بار با میانگین 233 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 597 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 6.74 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:24:03؛ حجم مشکوک در نماد حاریا (در آخرین قیمت %-3.90) با حجم 1.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.90 و سرانه خرید 12.20 م.ت و سرانه فروش 13.57 م.ت .
 • 09:23:41؛ فروش درشت حقیقی در صندوق امین یکم (در آخرین قیمت %0.08)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 14 بار با میانگین 261 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 234 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:23:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 483 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.42 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:23:38؛ حجم مشکوک در نماد کچاد (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.07 و سرانه خرید 6.25 م.ت و سرانه فروش 5.82 م.ت .
 • 09:23:38؛ حجم مشکوک در نماد لپارس (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.86 و سرانه خرید 33.94 م.ت و سرانه فروش 18.24 م.ت .
 • 09:23:15؛ حجم مشکوک در نماد فزرین (در آخرین قیمت %2.85) با حجم 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.14 و سرانه خرید 14.98 م.ت و سرانه فروش 13.09 م.ت .
 • 09:22:55؛ خرید درشت حقیقی در صندوق کامیاب (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 231 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 119 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.50 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:22:37؛ حجم مشکوک در نماد خمحرکه (در آخرین قیمت %4.97) با حجم 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.47 و سرانه خرید 26.58 م.ت و سرانه فروش 10.74 م.ت .
 • 09:22:25؛ جهش و کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد خزر (در آخرین قیمت %4.89) با حجم 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 16.9 م.ت و سرانه فروش 13.90 م.ت .
 • 09:22:20؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کارین (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 18 بار با میانگین 273 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 114 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.57 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:22:12؛ حجم مشکوک در نماد ومدیر (در آخرین قیمت %-0.35) با حجم 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.79 و سرانه خرید 11.22 م.ت و سرانه فروش 14.12 م.ت .
 • 09:21:50؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 36 بار با میانگین 841 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 670 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 23.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:21:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد وپست (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 356 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:21:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 1389 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 16.67 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:21:15؛ فروش درشت حقیقی در نماد حفارس (در آخرین قیمت %-4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 422 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 110 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:21:08؛ حجم مشکوک در نماد واحصا (در آخرین قیمت %-1.21) با حجم 3.37 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.98 و سرانه خرید 93.72 م.ت و سرانه فروش 47.28 م.ت .
 • 09:20:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد بپاس (در آخرین قیمت %0.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 420 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.26 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:20:45؛ فروش درشت حقیقی در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 595 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 378 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.46 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:20:26؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 1281 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 14.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:20:11؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاسمین (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 1115 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.81 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.44 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:20:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 25 بار با میانگین 1606 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 40.16 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:20:10؛ خرید درشت حقیقی در نماد وغدیر (در آخرین قیمت %4.78)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 260 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:19:48؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آکورد (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 2288 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:19:48؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 32 بار با میانگین 883 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 743 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 22.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:19:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد وساپا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 387 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 115 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:19:38؛ حجم مشکوک در نماد وساپا (در آخرین قیمت %4.85) با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.06 و سرانه خرید 30.71 م.ت و سرانه فروش 14.90 م.ت .
 • 09:19:32؛ حجم مشکوک در صندوق آکورد (در آخرین قیمت %0.15) با حجم 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.20 و سرانه خرید 20.54 م.ت و سرانه فروش 104.16 م.ت .
 • 09:19:24؛ خرید درشت حقیقی در نماد لپارس (در آخرین قیمت %4.58)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 445 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.33 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:19:13؛ حجم مشکوک در نماد خعمرا (در آخرین قیمت %-0.17) با حجم 2.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.80 و سرانه خرید 16.80 م.ت و سرانه فروش 20.97 م.ت .
 • 09:19:12؛ حجم مشکوک در نماد خعمرا (در آخرین قیمت %-0.17) با حجم 2.49 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.80 و سرانه خرید 16.80 م.ت و سرانه فروش 20.97 م.ت .
 • 09:18:34؛ حجم مشکوک در نماد شیران (در آخرین قیمت %-2.02) با حجم 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.29 و سرانه خرید 10.26 م.ت و سرانه فروش 35.86 م.ت .
 • 09:18:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 24 بار با میانگین 1617 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 38.81 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:18:06؛ حجم مشکوک در نماد ومدیر (در آخرین قیمت %0.00) با حجم 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.24 و سرانه خرید 10.73 م.ت و سرانه فروش 8.62 م.ت .
 • 09:17:45؛ حجم مشکوک در نماد بپاس (در آخرین قیمت %-0.12) با حجم 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.46 و سرانه خرید 16.15 م.ت و سرانه فروش 35.47 م.ت .
 • 09:17:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %2.57)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 668 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 216 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.69 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:17:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %4.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 2058 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 26.75 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:17:21؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %2.44) با حجم 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 57.3 م.ت .
 • 09:17:14؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 28 بار با میانگین 962 م.ت و پول درشت خرید 7 بار با میانگین 835 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 21.08 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:17:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 974 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.90 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.48 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:17:09؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد همای (در آخرین قیمت %0.17) با حجم 0.08 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 21.4 م.ت .
 • 09:17:08؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 35 بار با میانگین 1325 م.ت و پول درشت خرید 26 بار با میانگین 455 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 34.53 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:17:02؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 13 بار با میانگین 330 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 270 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.67 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:16:40؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کارین (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 10 بار با میانگین 269 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.69 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:15:58؛ فروش درشت حقیقی در نماد شبندر (در آخرین قیمت %1.63)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 380 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 118 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.40 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:15:30؛ حجم مشکوک در صندوق امین یکم (در آخرین قیمت %0.08) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.38 و سرانه خرید 76.34 م.ت و سرانه فروش 55.31 م.ت .
 • 09:15:27؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 30 بار با میانگین 1464 م.ت و پول درشت خرید 23 بار با میانگین 454 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 33.49 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:15:00؛ کراس رو به بالای سرانه خریدار حقیقی در نماد فزرین (در آخرین قیمت %1.34) با حجم 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه و سرانه خرید 13.0 م.ت .
 • 09:14:55؛ حجم مشکوک در نماد ورنا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.85 و سرانه خرید 36.31 م.ت و سرانه فروش 9.42 م.ت .
 • 09:14:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 1059 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 10.59 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:14:21؛ حجم مشکوک در نماد فارس (در آخرین قیمت %0.91) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.07 و سرانه خرید 8.71 م.ت و سرانه فروش 8.12 م.ت .
 • 09:13:53؛ حجم مشکوک در صندوق کیان (در آخرین قیمت %0.13) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.50 و سرانه خرید 26.09 م.ت و سرانه فروش 52.09 م.ت .
 • 09:13:47؛ حجم مشکوک در نماد شپنا (در آخرین قیمت %2.57) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.46 و سرانه خرید 22.43 م.ت و سرانه فروش 15.37 م.ت .
 • 09:13:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 772 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.32 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:13:22؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 1052 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 8.41 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:13:04؛ حجم مشکوک در نماد برکت (در آخرین قیمت %2.48) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.79 و سرانه خرید 12.02 م.ت و سرانه فروش 15.29 م.ت .
 • 09:13:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %4.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 2300 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 25.30 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:12:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 1985 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 37.72 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:12:22؛ حجم مشکوک در نماد وغدیر (در آخرین قیمت %3.79) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.65 و سرانه خرید 27.95 م.ت و سرانه فروش 16.91 م.ت .
 • 09:12:22؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 22 بار با میانگین 1070 م.ت و پول درشت خرید 5 بار با میانگین 1011 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 18.49 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:12:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 1030 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.21 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:12:01؛ حجم مشکوک در نماد شبندر (در آخرین قیمت %2.38) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.43 و سرانه خرید 28.10 م.ت و سرانه فروش 19.71 م.ت .
 • 09:11:55؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 26 بار با میانگین 1620 م.ت و پول درشت خرید 19 بار با میانگین 517 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 32.31 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:11:46؛ فروش درشت حقیقی در نماد وبرق (در آخرین قیمت %-2.96)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1346 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.35 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.70 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:11:19؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 20 بار با میانگین 1078 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 1120 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 17.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:11:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %4.66)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 2685 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 24.17 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:11:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 307 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.15 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:09:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %4.76)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 2763 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 22.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:09:39؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 748 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.49 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:09:35؛ حجم مشکوک در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %4.76) با حجم 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.51 و سرانه خرید 73.69 م.ت و سرانه فروش 29.34 م.ت .
 • 09:09:13؛ خرید درشت حقیقی در نماد شلرد (در آخرین قیمت %2.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 325 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 222 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.36 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:09:08؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند (در آخرین قیمت %0.18)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 21 بار با میانگین 1872 م.ت و پول درشت خرید 13 بار با میانگین 641 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 30.99 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.15 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:09:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %4.35)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 7 بار با میانگین 2874 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 20.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:09:03؛ حجم مشکوک در نماد شلرد (در آخرین قیمت %2.98) با حجم 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.16 و سرانه خرید 75.38 م.ت و سرانه فروش 34.88 م.ت .
 • 09:08:43؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کیان (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 761 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 5.84 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:08:43؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %4.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 3077 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 18.46 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:08:42؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %4.05)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 3451 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 17.25 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:08:37؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 19 بار با میانگین 1908 م.ت و پول درشت خرید 11 بار با میانگین 664 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 28.95 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:08:37؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 16 بار با میانگین 2287 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 36.59 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:08:36؛ خرید درشت حقیقی در نماد شپنا (در آخرین قیمت %2.74)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 476 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 354 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.07 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:08:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد حکشتی (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 1753 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1554 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.71 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:08:24؛ حجم مشکوک در نماد کلر (در آخرین قیمت %-1.42) با حجم 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.46 و سرانه خرید 41.55 م.ت و سرانه فروش 28.53 م.ت .
 • 09:08:20؛ حجم مشکوک در نماد ختوقا (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.01 و سرانه خرید 42.41 م.ت و سرانه فروش 14.11 م.ت .
 • 09:08:10؛ حجم مشکوک در نماد حسیر (در آخرین قیمت %3.21) با حجم 0.17 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.85 و سرانه خرید 18.41 م.ت و سرانه فروش 21.70 م.ت .
 • 09:08:08؛ فروش درشت حقیقی در صندوق آکورد (در آخرین قیمت %0.15)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1044 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.04 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:08:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %3.85)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 3665 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 14.66 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.18 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:08:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش (در آخرین قیمت %0.70)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 2224 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.45 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.12 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:08:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاسمین (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 1186 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.93 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:08:07؛ خرید درشت حقیقی در نماد خکاوه (در آخرین قیمت %2.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 331 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 102 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.22 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.33 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:08:01؛ حجم مشکوک در نماد بالاس (در آخرین قیمت %2.92) با حجم 0.31 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.48 و سرانه خرید 30.61 م.ت و سرانه فروش 20.74 م.ت .
 • 09:07:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 322 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.58 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:07:53؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فاسمین (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 20.15 و سرانه خرید 198.52 م.ت و سرانه فروش 9.85 م.ت .
 • 09:07:38؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد فاسمین (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 20.15 و سرانه خرید 198.52 م.ت و سرانه فروش 9.85 م.ت .
 • 09:07:38؛ حجم مشکوک در نماد فاسمین (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.95 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 20.15 و سرانه خرید 198.52 م.ت و سرانه فروش 9.85 م.ت .
 • 09:07:37؛ حجم مشکوک در نماد فاسمین (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 20.15 و سرانه خرید 196.82 م.ت و سرانه فروش 9.77 م.ت .
 • 09:07:33؛ خرید درشت حقیقی در نماد فاسمین (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 548 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.19 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:07:26؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 17 بار با میانگین 1919 م.ت و پول درشت خرید 10 بار با میانگین 638 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 26.24 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:07:07؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 16 بار با میانگین 1948 م.ت و پول درشت خرید 9 بار با میانگین 664 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 25.20 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.13 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:07:03؛ فروش درشت حقیقی در صندوق افران (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 252 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 157 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.10 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.10 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:07:03؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 15 بار با میانگین 2332 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 34.98 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:06:55؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کیان (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 951 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 4.51 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:06:53؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 15 بار با میانگین 1901 م.ت و پول درشت خرید 8 بار با میانگین 632 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 23.46 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:06:53؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 2416 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 33.82 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:06:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 13 بار با میانگین 2221 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 28.87 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:06:43؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کیان (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 919 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 3.43 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.10 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:06:37؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کیان (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 768 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 2.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.10 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:06:32؛ حجم مشکوک در نماد خپارس (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.02 و سرانه خرید 34.78 م.ت و سرانه فروش 11.51 م.ت .
 • 09:06:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 2262 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 27.14 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.45 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:06:24؛ حجم مشکوک در نماد خگستر (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.58 و سرانه خرید 47.84 م.ت و سرانه فروش 13.37 م.ت .
 • 09:06:20؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کیان (در آخرین قیمت %0.13)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 631 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 125 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.01 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.08 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:06:08؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 2210 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 24.31 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:06:03؛ حجم مشکوک در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 4.15 و سرانه خرید 55.20 م.ت و سرانه فروش 13.29 م.ت .
 • 09:06:00؛ حجم مشکوک در نماد مفاخر (در آخرین قیمت %0.86) با حجم 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.50 و سرانه خرید 40.27 م.ت و سرانه فروش 80.54 م.ت .
 • 09:05:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 10 بار با میانگین 2254 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 22.54 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.40 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:05:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 388 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.33 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:05:54؛ حجم مشکوک در نماد خکاوه (در آخرین قیمت %2.93) با حجم 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.75 و سرانه خرید 38.78 م.ت و سرانه فروش 22.16 م.ت .
 • 09:05:41؛ خرید درشت حقیقی در نماد فملی (در آخرین قیمت %2.69)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 1767 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.53 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:05:39؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 8 بار با میانگین 3287 م.ت و پول درشت خرید 6 بار با میانگین 783 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 21.60 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.10 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:05:38؛ حجم مشکوک در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.65 و سرانه خرید 29.57 م.ت و سرانه فروش 17.87 م.ت .
 • 09:05:34؛ خرید درشت حقیقی در نماد پالایش (در آخرین قیمت %0.75)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1119 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.12 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.08 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:05:31؛ حجم مشکوک در نماد حکشتی (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.34 و سرانه خرید 47.38 م.ت و سرانه فروش 14.17 م.ت .
 • 09:05:30؛ حجم مشکوک در نماد خبهمن (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.53 و سرانه خرید 31.18 م.ت و سرانه فروش 20.32 م.ت .
 • 09:05:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 2487 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 19.89 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:05:29؛ خرید درشت حقیقی در نماد خگستر (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 239 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.19 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:05:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبصادر (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1232 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.23 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:05:26؛ حجم مشکوک در نماد فروی (در آخرین قیمت %4.99) با حجم 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.35 و سرانه خرید 24.39 م.ت و سرانه فروش 18.13 م.ت .
 • 09:05:16؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 6 بار با میانگین 3963 م.ت و پول درشت خرید 4 بار با میانگین 907 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 20.15 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.10 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:05:04؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 3978 م.ت و پول درشت خرید 3 بار با میانگین 809 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 17.46 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.10 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:05:04؛ خرید درشت حقیقی در نماد خپارس (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1114 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:04:56؛ حجم مشکوک در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.39 و سرانه خرید 55.83 م.ت و سرانه فروش 23.33 م.ت .
 • 09:04:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد خساپا (در آخرین قیمت %4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 395 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.19 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:04:56؛ خرید درشت حقیقی در نماد وبملت (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 940 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.82 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:04:54؛ حجم مشکوک در نماد وتجارت (در آخرین قیمت %4.95) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.09 و سرانه خرید 19.97 م.ت و سرانه فروش 18.24 م.ت .
 • 09:04:54؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کمند (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 4 بار با میانگین 3782 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 601 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 13.93 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.08 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:04:54؛ فروش درشت حقیقی در صندوق کارین (در آخرین قیمت %0.17)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 3 بار با میانگین 547 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.64 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:04:54؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %4.94)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 6374 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 12.75 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:04:53؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 7 بار با میانگین 1306 م.ت و پول درشت خرید 2 بار با میانگین 181 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 8.78 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.08 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:04:47؛ حجم مشکوک در نماد خزامیا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.78 و سرانه خرید 57.35 م.ت و سرانه فروش 15.18 م.ت .
 • 09:04:47؛ خرید درشت حقیقی در نماد خزامیا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 844 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.69 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:04:44؛ حجم مشکوک در نماد گشان (در آخرین قیمت %2.80) با حجم 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.45 و سرانه خرید 29.04 م.ت و سرانه فروش 19.99 م.ت .
 • 09:04:42؛ حجم مشکوک در نماد وبرق (در آخرین قیمت %-0.76) با حجم 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.36 و سرانه خرید 27.63 م.ت و سرانه فروش 20.29 م.ت .
 • 09:04:41؛ حجم مشکوک در نماد کاما (در آخرین قیمت %4.92) با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.16 و سرانه خرید 36.32 م.ت و سرانه فروش 31.37 م.ت .
 • 09:04:38؛ فروش درشت حقیقی در نماد حتاید (در آخرین قیمت %4.90)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1188 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.19 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:04:38؛ خرید درشت حقیقی در نماد حکشتی (در آخرین قیمت %4.95)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 2048 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.05 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:04:35؛ فروش درشت حقیقی در نماد مانی (در آخرین قیمت %0.16)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 557 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.11 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.10 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:04:30؛ حجم مشکوک در نماد شستا (در آخرین قیمت %2.08) با حجم 1.16 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.51 و سرانه خرید 8.70 م.ت و سرانه فروش 17.08 م.ت .
 • 09:04:25؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد واحصا (در آخرین قیمت %2.92) با حجم 2.70 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.66 و سرانه خرید 214.90 م.ت و سرانه فروش 58.77 م.ت .
 • 09:04:21؛ فروش درشت حقیقی در صندوق اعتماد (در آخرین قیمت %0.09)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 5 بار با میانگین 1505 م.ت و پول درشت خرید 1 بار با میانگین 106 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 7.42 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.08 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:04:21؛ خرید درشت حقیقی در نماد دارا یکم (در آخرین قیمت %3.40)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 5694 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 5.69 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:04:13؛ حجم مشکوک در نماد ثفارس (در آخرین قیمت %0.51) با حجم 3.41 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.53 و سرانه خرید 83.11 م.ت و سرانه فروش 54.40 م.ت .
 • 09:03:52؛ حجم مشکوک در نماد غشهد (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 2.50 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.09 و سرانه خرید 26.35 م.ت و سرانه فروش 309.97 م.ت .
 • 09:03:52؛ حجم مشکوک در نماد حتاید (در آخرین قیمت %4.90) با حجم 0.35 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.06 و سرانه خرید 29.24 م.ت و سرانه فروش 27.55 م.ت .
 • 09:03:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 3116 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 18.70 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:03:50؛ خرید درشت حقیقی در نماد فایرا (در آخرین قیمت %4.98)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 1742 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 3.48 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.26 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:03:43؛ حجم مشکوک در نماد غشهد (در آخرین قیمت %-4.99) با حجم 2.33 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 0.05 و سرانه خرید 25.67 م.ت و سرانه فروش 506.10 م.ت .
 • 09:03:40؛ حجم مشکوک در نماد فایرا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 8.12 و سرانه خرید 80.45 م.ت و سرانه فروش 9.91 م.ت .
 • 09:03:35؛ حجم مشکوک در نماد فایرا (در آخرین قیمت %4.98) با حجم 2.26 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 8.12 و سرانه خرید 80.45 م.ت و سرانه فروش 9.91 م.ت .
 • 09:03:27؛ فروش درشت حقیقی در نماد غشهد (در آخرین قیمت %-4.99)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 2 بار با میانگین 680 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.36 میلیارد تومان است. حجم امروز 1.53 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:03:27؛ خرید درشت حقیقی در نماد شتران (در آخرین قیمت %2.51)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 562 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.69 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.07 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:03:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 3200 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 16.00 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:03:02؛ حجم مشکوک در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00) با حجم 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 3.22 و سرانه خرید 71.31 م.ت و سرانه فروش 22.12 م.ت .
 • 09:02:58؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 2631 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 10.53 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:02:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %5.00)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 2307 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 6.92 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:02:20؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 2043 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 4.09 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.11 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:02:16؛ خرید درشت حقیقی در نماد واحصا (در آخرین قیمت %2.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 1827 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.31 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.20 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:02:13؛ حجم مشکوک در نماد واحصا (در آخرین قیمت %2.92) با حجم 2.20 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.54 و سرانه خرید 349.99 م.ت و سرانه فروش 63.17 م.ت .
 • 09:02:04؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد واحصا (در آخرین قیمت %2.92) با حجم 1.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.54 و سرانه خرید 349.99 م.ت و سرانه فروش 63.17 م.ت .
 • 09:02:03؛ مشکوک به کد به کد حقوقی به حقیقی در نماد واحصا (در آخرین قیمت %2.92) با حجم 1.59 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.54 و سرانه خرید 349.99 م.ت و سرانه فروش 63.17 م.ت .
 • 09:01:54؛ حجم مشکوک در نماد واحصا (در آخرین قیمت %2.92) با حجم 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.54 و سرانه خرید 349.99 م.ت و سرانه فروش 63.17 م.ت .
 • 09:01:52؛ خرید درشت حقیقی در نماد خودرو (در آخرین قیمت %4.61)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 2268 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 2.27 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.09 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:01:51؛ خرید درشت حقیقی در نماد ثفارس (در آخرین قیمت %1.53)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 7592 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 7.59 میلیارد تومان است. حجم امروز 2.87 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:01:38؛ حجم مشکوک در نماد واحصا (در آخرین قیمت %2.92) با حجم 0.53 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 5.27 و سرانه خرید 333.17 م.ت و سرانه فروش 63.17 م.ت .
 • 09:01:30؛ حجم مشکوک در نماد ثفارس (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 2.27 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.60 و سرانه خرید 83.09 م.ت و سرانه فروش 51.96 م.ت .
 • 09:01:16؛ حجم مشکوک در نماد ثفارس (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 1.60 و سرانه خرید 83.09 م.ت و سرانه فروش 51.96 م.ت .
 • 09:01:15؛ خرید درشت حقیقی در نماد واحصا (در آخرین قیمت %2.92)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 666 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.33 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:00:55؛ حجم مشکوک در نماد ثفارس (در آخرین قیمت %4.94) با حجم 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه و قدرت خریدار حقیقی 2.98 و سرانه خرید 76.42 م.ت و سرانه فروش 25.61 م.ت .
 • 09:00:55؛ خرید درشت حقیقی در نماد ورازی (در آخرین قیمت %2.93)؛ از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1130 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر 1.13 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • 09:00:50؛ فروش درشت حقیقی در نماد کاما (در آخرین قیمت %2.71)؛ از ابتدای بازار پول درشت فروش 1 بار با میانگین 1543 م.ت و پول درشت خرید 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است که برآیند نقدینگی پول درشت برابر منفی 1.54 میلیارد تومان است. حجم امروز 0.10 برابر حجم میانگین ماهانه است .
 • بریم سراغ بازار ↱
 • __________________________________________
 • پیش گشایش های امروز شنبه 14 اسفند 1400
 • سنگین ترین صف خرید ها
 • 1- نماد فایرا با ارزش صف خرید 49.60 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 135.52 م.ت .
 • 2- نماد کروی با ارزش صف خرید 41.59 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 158.74 م.ت .
 • 3- نماد فاسمین با ارزش صف خرید 32.39 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 159.54 م.ت .
 • 4- نماد سدبیر با ارزش صف خرید 28.00 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 210.54 م.ت .
 • 5- نماد وسالت با ارزش صف خرید 27.12 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 50.05 م.ت .
 • سنگین ترین صف فروش ها
 • 1- نماد فنفت با ارزش صف فروش 22.95 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 173.88 م.ت .
 • 2- نماد شرنگی با ارزش صف فروش 16.81 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 184.71 م.ت .
 • 3- نماد تیپیکو با ارزش صف فروش 9.41 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 82.52 م.ت .
 • 4- نماد وسین با ارزش صف فروش 4.17 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 42.98 م.ت .
 • 5- نماد کایتا با ارزش صف فروش 4.16 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 75.69 م.ت .
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش خرید در صف خرید ها

 • 1- نماد سکارون با ارزش صف خرید 15.09 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 218.63 م.ت .
 • 2- نماد سدبیر با ارزش صف خرید 28.00 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 210.54 م.ت .
 • 3- نماد واحصا با ارزش صف خرید 10.16 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 203.23 م.ت .
 • 4- نماد شتهران با ارزش صف خرید 3.98 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 181.10 م.ت .
 • 5- نماد شمواد با ارزش صف خرید 8.66 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 176.82 م.ت .
 • سنگین ترین متوسط ارزش هر سفارش فروش در صف فروش ها

 • 1- نماد شرنگی با ارزش صف فروش 16.81 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 184.71 م.ت .
 • 2- نماد فنفت با ارزش صف فروش 22.95 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 173.88 م.ت .
 • 3- نماد غشهد با ارزش صف فروش 2.42 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 151.28 م.ت .
 • 4- نماد تیپیکو با ارزش صف فروش 9.41 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 82.52 م.ت .
 • 5- نماد کایتا با ارزش صف فروش 4.16 میلیارد تومان و متوسط هر سفارش 75.69 م.ت .
 • تحرکات قابل توجه چهارشنبه  شامل :

 • برترین حجم مشکوک های دیروز

 • 1- نماد ثشاهد با حجم معاملات 122.03 میلیون سهم (14.42 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 96.92 میلیارد تومان .
 • 2- نماد وبرق با حجم معاملات 9.75 میلیون سهم (18.74 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 70.75 میلیارد تومان .
 • 3- نماد بالاس با حجم معاملات 10.83 میلیون سهم (7.04 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 31.54 میلیارد تومان .
 • 4- نماد فاسمین با حجم معاملات 16.09 میلیون سهم (5.8 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 28.63 میلیارد تومان .
 • 5- نماد مفاخر با حجم معاملات 6.12 میلیون سهم (3.18 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 25.02 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین خرید های درشت دیروز

 • 1- صندوق کمند با برآیند ورود پول درشت 72.80 میلیارد تومان و حجم 1.04 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- نماد پالایش با برآیند ورود پول درشت 20.91 میلیارد تومان و حجم 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- نماد کالا با برآیند ورود پول درشت 11.07 میلیارد تومان و حجم 1.19 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- نماد توسن با برآیند ورود پول درشت 7.41 میلیارد تومان و حجم 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- صندوق امین یکم با برآیند ورود پول درشت 6.47 میلیارد تومان و حجم 0.91 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین فروش های درشت دیروز

 • 1- نماد وبرق با برآیند خروج پول درشت 31.12 میلیارد تومان و حجم 18.74 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- نماد بپاس با برآیند خروج پول درشت 23.70 میلیارد تومان و حجم 2.77 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- نماد خودرو با برآیند خروج پول درشت 21.77 میلیارد تومان و حجم 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- صندوق کیان با برآیند خروج پول درشت 19.79 میلیارد تومان و حجم 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- صندوق افران با برآیند خروج پول درشت 15.12 میلیارد تومان و حجم 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین خریدهای درشت دیروز در گروه ها

 • 1- گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله با برآیند ورود پول درشت 25.97 میلیارد تومان .
 • 2- گروه فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط با برآیند ورود پول درشت 11.86 میلیارد تومان .
 • 3- گروه رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن با برآیند ورود پول درشت 7.13 میلیارد تومان .
 • 4- گروه فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای با برآیند ورود پول درشت 5.94 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش­های درشت دیروز در گروه ها
 • 1- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند خروج پول درشت 34.54 میلیارد تومان .
 • 2- گروه سرمایه گذاریها با برآیند خروج پول درشت 30.81 میلیارد تومان .
 • 3- گروه بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی با برآیند خروج پول درشت 25.24 میلیارد تومان .
 • 4- گروه بانکها و موسسات اعتباری با برآیند خروج پول درشت 18.04 میلیارد تومان .
 • 5- گروه حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات با برآیند خروج پول درشت 7.79 میلیارد تومان .
 • صف خریدهای بارز دیروز

 • 1- نماد جوین با ارزش صف خرید 12.11 میلیارد تومان .
 • 2- نماد وهنر با ارزش صف خرید 10.66 میلیارد تومان .
 • 3- نماد ثفارس با ارزش صف خرید 8.26 میلیارد تومان .
 • 4- نماد غدام با ارزش صف خرید 6.66 میلیارد تومان .
 • 5- نماد سکارون با ارزش صف خرید 6.40 میلیارد تومان .
 • 6- نماد کبافق با ارزش صف خرید 5.41 میلیارد تومان .
 • 7- نماد قشیر با ارزش صف خرید 4.43 میلیارد تومان .
 • 8- نماد وتوس با ارزش صف خرید 2.33 میلیارد تومان .

 


تعداد بازدید : 746

ثبت نظر

ارسال