نتایج برگزاری مزایده خرید سهام شرکت صنایع غذایی دریاچه گهر لرستان

خرید سهام شرکت صنایع غذایی دریاچه گهر لرستان توسط شرکت صنعت غذایی کورش

نتایج برگزاری مزایده: شرکت صنعت غذایی کورش طبق اعلام سامانه تدارکات خرید دولتی بعنوان برنده مزایده مذکور اعلام گردیده است
  • یکشنبه 5 دی 1400 ساعت 13:25

به گزارش  جهان سرمایه گذاری به نقل از سامانه اطلاع رسانی کدال نتایج برگزاری مزایده خرید سهام شرکت صنایع غذایی دریاچه گهر لرستان توسط شرکت صنعت غذایی کورش  به شرخ زیر اعلام شد.

شرکت صنعت غذایی کورش طبق اعلام سامانه تدارکات خرید دولتی بعنوان برنده مزایده مذکور اعلام گردیده است.

شرح موضوع مزایده و فرآیند آن :خرید 98.75سهام شرکت صنایع غذایی دریاچه گهر لرستان

مبلغ مورد توافق :6,814,068,020,000 میلیون ریال .

نحوه تسویه: پیش پرداخت: 15% مبلغ پایه مزایده شرایط پرداخت مابقی ثمن معامله بشرح ذیل می باشد،پرداخت مابقی با اعمال تنفس یکساله و نرخ 18 درصدسود سالیانه، که قسط اول پس از یکسال از اتمام دوره تنفس و مابقی در 12 قسط 6 ماهه خواهد بود.بطور کلی مجموع دوران تنفس و پرداخت اقساط 8 سال خواهد بود.

تضمین های دریافت شده: طبق دستورالعمل شرکت در مزایده، برنده مزایده مکلف است حداکثر ظرف مدت دوماه از تاریخ اعلام توسط سامانه ستاد، ضمن ترهین زمینها، ساختمانها، تجهیزات، ماشین آلات و وسایل نقلیه شرکت، نسبت به معرفی و توثیق همزمان معادل 25 درصد بخش اقساطی(اعم از اصل و سود) اموال غیر منقول شش دانگ و بلامعارض (معادل 90% ارزش کارشناسی) با ضمانت نامه معتبر بانکی یا سپرده بانکی یا سهام شرکت های سهامی عام پذیرفته شده و فعال در بازار بورس و اوراق بهادار به ماخد 70 درصد ارزش روز آن و ترکیبی از موارد مذکور ارایه وتا قبل از انعقاد قرارداد نسبت به توثیق آنها اقدام نماید. همچنین می بایست بابت مابقی بخش اقساطی (اعم از اصل و سود) اخذ سفته با امضای صاحبان امضای مجاز شرکت و مهر آن و ظهر نویسی توسط مدیران و سهامداران عمده شرکت صورت خواهد پذیرفت. در هر صورت سهام مورد معامله تا تسویه کامل اقساط بدهی توسط خریدار در وثیقه بانک باقی می ماند .


تعداد بازدید : 1268

نظرات

امیر

شرکت گهر لرستان یک ملیون و پانصد هزار متر مربع زمین و ۹۰ هزار متر مربع سوله داره ظرفیت تولید ۳۰۰ ملیون لیتر آب معدنی با مشخصات پ هاش 8,2 که قلیایی و مصرف پزشکی داره و تو ایران تکه ظرفیت بسته بندی 60000تن حبوبات درسال و همه با تاسیسات و تکنولوژی جدید و سویسی غکورش آینده ای بسیار درخشان داره و هر چه سرمایه گذاری های غکورش رو میبینم به سرمایه گذاری خودم روی غکورش و پولهای درشتی که روی این سهم خوابوندم بسیار امیدوارتر و مطمئنی تر میشم.

کریمی

بازار منتظر 1400 نمیشه و همیشه خبر ها واتفاقات بازار پیش خور میشه. همانطور که میبینید امروز غذایی ها و داروییها ورود پول خوبی داشتند در حالی که کلیت بازار خروج پول داشت.

ثبت نظر

ارسال