گزارش مالی و افشای غکورش

  • سه شنبه 16 فروردین 1401 ساعت 12:24

به گزارش چهان سرمایه گذاری

گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماه منتهی بخ 29 اسفند 1400 شرکت صنعت غذایی کورش  در سامانه کدال ثبت شد

، توضیحات تکمیلی را در خصوص صورتهای مالی حسابرسی شده دوره مالی منتهی به اسفند ناشی از جدول تحلیل حساسیت سود هر سهم و دلایل تغییر در سود و زیان عملیاتی (افزایش درآمد عملیاتی، درآمد حاصل از فروش دانه های روغنی) را منتشر کرد.

 

همچنین افشای اطلاعات با موضوع افشاء: بهره برداری از طرح ها و پروژه های جدید - گروه الف

در سامانه ثبت شد.

و خرید و فروش سهم به علت افشای اطلاعات در ساعت 10:1 دقیق متوقف شد.

 

شرح
 
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
 
اصلاحات
 
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)
 
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
 
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
 
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
 
وضعیت محصول-واحد
 
نام محصول
 
واحد
 
تعداد تولید
 
تعداد فروش
 
نرخ فروش (ریال)
 
مبلغ فروش (میلیون ریال)
 
تعداد تولید
 
تعداد فروش
 
مبلغ فروش (میلیون ریال)
 
تعداد تولید
 
تعداد فروش
 
نرخ فروش (ریال)
 
مبلغ فروش (میلیون ریال)
 
تعداد تولید
 
تعداد فروش
 
نرخ فروش (ریال)
 
مبلغ فروش (میلیون ریال)
 
تعداد تولید
 
تعداد فروش
 
نرخ فروش (ریال)
 
مبلغ فروش (میلیون ریال)
 
تعداد تولید
 
تعداد فروش
 
نرخ فروش (ریال)
 
مبلغ فروش (میلیون ریال)
 
فروش داخلی:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
روغن خوراکی
 
تن
 
۲۶۳,۴۶۱
 
۲۵۳,۶۲۱
 
۱۵۱,۱۰۵,۶۵۸
 
۳۸,۳۲۳,۵۶۸
 
 
 
۰
 
۲۶۳,۴۶۱
 
۲۵۳,۶۲۱
 
۱۵۱,۱۰۵,۶۵۸
 
۳۸,۳۲۳,۵۶۸
 
۳۳,۸۲۷
 
۳۲,۰۷۰
 
۱۵۷,۴۲۴,۶۶۵
 
۵,۰۴۸,۶۰۹
 
۲۹۷,۲۸۸
 
۲۸۵,۶۹۱
 
۱۵۱,۸۱۴,۹۹۲
 
۴۳,۳۷۲,۱۷۷
 
۲۹۳,۹۱۳
 
۲۸۸,۵۱۱
 
۱۰۲,۱۷۳,۸۴۴
 
۲۹,۴۷۸,۲۷۸
 
تولید
 
محصولات نیمه ساخته
 
تن
 
۰
 
۵,۶۲۱
 
۹۸,۴۴۱,۰۲۵
 
۵۵۳,۳۳۷
 
 
 
۰
 
۰
 
۵,۶۲۱
 
۹۸,۴۴۱,۰۲۵
 
۵۵۳,۳۳۷
 
 
۵۴۳
 
۱۰۰,۰۹۷,۶۰۶
 
۵۴,۳۵۳
 
۰
 
۶,۱۶۴
 
۹۸,۵۸۶,۹۵۷
 
۶۰۷,۶۹۰
 
 
۱۰,۲۸۰
 
۶۳,۲۵۱,۳۶۲
 
۶۵۰,۲۲۴
 
تولید
 
ذرت دامی
 
تن
 
۰
 
۴۱,۴۹۱
 
۱۷,۶۱۵,۵۰۷
 
۷۳۰,۸۸۵
 
 
 
۰
 
۰
 
۴۱,۴۹۱
 
۱۷,۶۱۵,۵۰۷
 
۷۳۰,۸۸۵
 
 
 
۰
 
۰
 
۰
 
۴۱,۴۹۱
 
۱۷,۶۱۵,۵۰۷
 
۷۳۰,۸۸۵
 
 
۵۲۹,۹۴۱
 
۲۰,۰۶۱,۲۸۲
 
۱۰,۶۳۱,۲۹۶
 
تولید
 
دانه روغنی
 
تن
 
۰
 
۱۹۵,۰۲۵
 
۳۴,۱۸۰,۶۵۴
 
۶,۶۶۶,۰۸۲
 
 
 
۰
 
۰
 
۱۹۵,۰۲۵
 
۳۴,۱۸۰,۶۵۴
 
۶,۶۶۶,۰۸۲
 
 
 
۰
 
۰
 
۰
 
۱۹۵,۰۲۵
 
۳۴,۱۸۰,۶۵۴
 
۶,۶۶۶,۰۸۲
 
 
 
۰
 
۰
 
تولید
 
کنجاله
 
تن
 
۰
 
۱۶۰,۸۰۳
 
۳۵,۳۱۷,۱۵۸
 
۵,۶۷۹,۱۰۵
 
 
 
۰
 
۰
 
۱۶۰,۸۰۳
 
۳۵,۳۱۷,۱۵۸
 
۵,۶۷۹,۱۰۵
 
 
۴,۷۰۸
 
۴۰,۴۶۲,۸۲۹
 
۱۹۰,۴۹۹
 
۰
 
۱۶۵,۵۱۱
 
۳۵,۴۶۳,۵۲۸
 
۵,۸۶۹,۶۰۴
 
 
۳۶۹,۸۲۲
 
۲۹,۷۱۳,۴۱۳
 
۱۰,۹۸۸,۶۷۴
 
تولید
 
روغن خام و تصفیه
 
تن
 
۰
 
۱۵,۴۶۰
 
۸۶,۸۱۸,۳۷۰
 
۱,۳۴۲,۲۱۲
 
 
 
۰
 
۰
 
۱۵,۴۶۰
 
۸۶,۸۱۸,۳۷۰
 
۱,۳۴۲,۲۱۲
 
 
۲,۳۳۲
 
۱۰۸,۱۱۰,۲۰۶
 
۲۵۲,۱۱۳
 
۰
 
۱۷,۷۹۲
 
۸۹,۶۰۹,۰۹۴
 
۱,۵۹۴,۳۲۵
 
 
۲۶,۰۲۹
 
۶۲,۴۵۲,۹۹۵
 
۱,۶۲۵,۵۸۹
 
تولید
 
سایر ضایعات
 
تن
 
۰
 
۶۵
 
۳,۶۷۶,۹۵۳,۸۴۶
 
۲۳۹,۰۰۲
 
 
 
۰
 
۰
 
۶۵
 
۳,۶۷۶,۹۵۳,۸۴۶
 
۲۳۹,۰۰۲
 
 
 
 
۱۵,۰۶۷
 
۰
 
۶۵
 
۳,۹۰۸,۷۵۳,۸۴۶
 
۲۵۴,۰۶۹
 
 
 
۰
 
۰
 
تولید
 
کارمزد تولید
 
تن
 
۵,۰۷۹
 
۵,۰۷۴
 
۷,۵۹۴,۷۹۷
 
۳۸,۵۳۶
 
 
 
۰
 
۵,۰۷۹
 
۵,۰۷۴
 
۷,۵۹۴,۷۹۷
 
۳۸,۵۳۶
 
 
 
۰
 
۰
 
۵,۰۷۹
 
۵,۰۷۴
 
۷,۵۹۴,۷۹۷
 
۳۸,۵۳۶
 
 
 
۰
 
۰

تعداد بازدید : 1002

ثبت نظر

ارسال