گزارش هفتگی بورس ایران هفته 51

 • چهارشنبه 18 اسفند 1400 ساعت 13:49

گزارش هفتگی  جهان سرمایه گذاری تحرکات بازار بورس ایران هفته 51  اسفند 1400

شنبه 14 اسفند 1400

 

 • برترین حجم مشکوک های شنبه 14 اسفند 1400

 •  
 • 1- نماد شستا با حجم معاملات 3045.79 میلیون سهم (18.74 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 289.26 میلیارد تومان .
 • 2- نماد حکشتی با حجم معاملات 44.53 میلیون سهم (3.04 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 61.34 میلیارد تومان .
 • 3- نماد فاسمین با حجم معاملات 25.87 میلیون سهم (7.51 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 48.36 میلیارد تومان .
 • 4- نماد وغدیر با حجم معاملات 32.79 میلیون سهم (2.91 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 44.79 میلیارد تومان .
 • 5- نماد واحصا با حجم معاملات 5.22 میلیون سهم (6.77 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 26.42 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین خرید های درشت شنبه 14 اسفند 1400

 • 1- نماد خودرو با برآیند ورود پول درشت 62.08 میلیارد تومان و حجم 1.2 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- نماد دارا یکم با برآیند ورود پول درشت 45.96 میلیارد تومان و حجم 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- نماد وبملت با برآیند ورود پول درشت 38.17 میلیارد تومان و حجم 1.5 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- نماد پالایش با برآیند ورود پول درشت 27.36 میلیارد تومان و حجم 0.9 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- نماد شبندر با برآیند ورود پول درشت 25.00 میلیارد تومان و حجم 1.65 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین فروش های درشت شنبه 14 اسفند 1400

 • 1- صندوق کمند با برآیند خروج پول درشت 100.92 میلیارد تومان و حجم 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- صندوق اعتماد با برآیند خروج پول درشت 69.18 میلیارد تومان و حجم 1.17 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- صندوق کارا با برآیند خروج پول درشت 23.73 میلیارد تومان و حجم 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- صندوق امین یکم با برآیند خروج پول درشت 22.43 میلیارد تومان و حجم 1.2 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- نماد بپاس با برآیند خروج پول درشت 11.97 میلیارد تومان و حجم 1.9 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین خریدهای درشت شنبه 14 اسفند 1400  در گروه ها

 • 1- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند ورود پول درشت 72.68 میلیارد تومان .
 • 2- گروه فلزات اساسی با برآیند ورود پول درشت 51.51 میلیارد تومان .
 • 3- گروه فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای با برآیند ورود پول درشت 45.03 میلیارد تومان .
 • 4- گروه بانکها و موسسات اعتباری با برآیند ورود پول درشت 39.30 میلیارد تومان .
 • 5- گروه انبوه سازی، املاک و مستغلات با برآیند ورود پول درشت 9.66 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش­های درشت شنبه 14 اسفند 1400  در گروه ها

 • 1- گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 176.94 میلیارد تومان .
 • 2- گروه هتل و رستوران با برآیند خروج پول درشت 12.75 میلیارد تومان .
 • 3- گروه بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی با برآیند خروج پول درشت 12.43 میلیارد تومان .
 • 4- گروه قند و شکر با برآیند خروج پول درشت 6.90 میلیارد تومان .
 • 5- گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر با برآیند خروج پول درشت 6.65 میلیارد تومان .
 • صف خریدهای بارز 14 اسفند 1400

 • 1- نماد سدبیر با ارزش صف خرید 28.43 میلیارد تومان .
 • 2- نماد کروی با ارزش صف خرید 26.42 میلیارد تومان .
 • 3- نماد وسالت با ارزش صف خرید 26.06 میلیارد تومان .
 • 4- نماد جوین با ارزش صف خرید 12.29 میلیارد تومان .
 • 5- نماد کبافق با ارزش صف خرید 10.86 میلیارد تومان .
 • 6- نماد وهنر با ارزش صف خرید 8.43 میلیارد تومان .
 • 7- نماد غدام با ارزش صف خرید 6.99 میلیارد تومان .
 • 8- نماد شمواد با ارزش صف خرید 5.38 میلیارد تومان .
 • 9- نماد سکارون با ارزش صف خرید 5.18 میلیارد تومان .
 • 10- نماد ثاصفا با ارزش صف خرید 5.01 میلیارد تومان .
 • 11- نماد غمهرا با ارزش صف خرید 4.57 میلیارد تومان .
 • 12- نماد ولصنم با ارزش صف خرید 2.72 میلیارد تومان .
 • 13- نماد وتوس با ارزش صف خرید 2.66 میلیارد تومان .
 • 14- نماد سایرا با ارزش صف خرید 1.61 میلیارد تومان .
 • 15- نماد ساربیل با ارزش صف خرید 1.10 میلیارد تومان .
 •  

 

یکشنبه 15 اسفند 1400

 • نقشه بازار بورس
 • برترین حجم مشکوک های یکشنبه 15 اسفند 1400

 • 1- نماد شبندر با حجم معاملات 332.73 میلیون سهم (3.99 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 241.45 میلیارد تومان .

 • 2- نماد شپنا با حجم معاملات 223.36 میلیون سهم (2.79 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 139.80 میلیارد تومان .

 • 3- نماد حکشتی با حجم معاملات 44.90 میلیون سهم (2.75 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 64.49 میلیارد تومان .

 • 4- نماد کچاد با حجم معاملات 30.20 میلیون سهم (6.78 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 46.47 میلیارد تومان .

 • 5- نماد زشگزا با حجم معاملات 63.43 میلیون سهم (13.45 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 33.50 میلیارد تومان .

 •  
 • سنگین ترین خرید های درشت امروز یکشنبه 15 اسفند 1400

 • 1- نماد شتران با برآیند ورود پول درشت 75.02 میلیارد تومان و حجم 2.63 برابر حجم میانگین ماهانه .

 • 2- نماد شبندر با برآیند ورود پول درشت 67.12 میلیارد تومان و حجم 3.99 برابر حجم میانگین ماهانه .

 • 3- نماد پالایش با برآیند ورود پول درشت 62.17 میلیارد تومان و حجم 1.69 برابر حجم میانگین ماهانه .

 • 4- نماد فولاد با برآیند ورود پول درشت 47.00 میلیارد تومان و حجم 2.2 برابر حجم میانگین ماهانه .

 • 5- نماد شپنا با برآیند ورود پول درشت 44.48 میلیارد تومان و حجم 2.79 برابر حجم میانگین ماهانه .

 •  
 • سنگین ترین فروش های درشت امروز یکشنبه 15 اسفند 1400

 • 1- صندوق اعتماد با برآیند خروج پول درشت 130.53 میلیارد تومان و حجم 2.39 برابر حجم میانگین ماهانه .

 • 2- صندوق کمند با برآیند خروج پول درشت 53.19 میلیارد تومان و حجم 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه .

 • 3- صندوق کارا با برآیند خروج پول درشت 34.07 میلیارد تومان و حجم 0.73 برابر حجم میانگین ماهانه .

 • 4- صندوق کیان با برآیند خروج پول درشت 21.93 میلیارد تومان و حجم 1.1 برابر حجم میانگین ماهانه .

 • 5- صندوق افران با برآیند خروج پول درشت 17.01 میلیارد تومان و حجم 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه .

 •  
 • سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها یکشنبه 15 اسفند 1400

 • 1- گروه فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای با برآیند ورود پول درشت 197.12 میلیارد تومان .

 • 2- گروه فلزات اساسی با برآیند ورود پول درشت 72.06 میلیارد تومان .

 • 3- گروه بانکها و موسسات اعتباری با برآیند ورود پول درشت 24.17 میلیارد تومان .

 • 4- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند ورود پول درشت 21.01 میلیارد تومان .

 • 5- گروه استخراج کانه های فلزی با برآیند ورود پول درشت 19.22 میلیارد تومان .

 • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها  یکشنبه 15 اسفند 1400

 • 1- گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 238.59 میلیارد تومان .

 • 2- گروه سرمایه گذاریها با برآیند خروج پول درشت 14.91 میلیارد تومان .

 • 3- گروه هتل و رستوران با برآیند خروج پول درشت 12.06 میلیارد تومان .

 • 4- گروه حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات با برآیند خروج پول درشت 7.34 میلیارد تومان .

 • 5- گروه سایر محصولات کانی غیرفلزی با برآیند خروج پول درشت 5.09 میلیارد تومان .

 •  
 • صف خریدهای بارز امروز یکشنبه 15 اسفند 1400

 • 1- نماد فایرا با ارزش صف خرید 43.20 میلیارد تومان .

 • 2- نماد شلرد با ارزش صف خرید 15.41 میلیارد تومان .

 • 3- نماد جوین با ارزش صف خرید 13.35 میلیارد تومان .

 • 4- نماد وهنر با ارزش صف خرید 8.15 میلیارد تومان .

 • 5- نماد غدام با ارزش صف خرید 7.56 میلیارد تومان .

 • 6- نماد شمواد با ارزش صف خرید 5.17 میلیارد تومان .

 • 7- نماد گکیش با ارزش صف خرید 2.02 میلیارد تومان .

 

دوشنبه 16اسفند 1400

 • نقشه بازار بور
 • سنگین ترین خرید های درشت

  دوشنبه 16اسفند 1400

 • 1- نماد شتران با برآیند ورود پول درشت 49.37 میلیارد تومان و حجم 2.19 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- نماد پالایش با برآیند ورود پول درشت 38.66 میلیارد تومان و حجم 2.33 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- نماد شپنا با برآیند ورود پول درشت 32.22 میلیارد تومان و حجم 3.54 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- نماد شبندر با برآیند ورود پول درشت 26.31 میلیارد تومان و حجم 4.53 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- نماد پارسان با برآیند ورود پول درشت 21.01 میلیارد تومان و حجم 8.15 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین فروش های درشت امروز
 • 1- صندوق کمند با برآیند خروج پول درشت 78.67 میلیارد تومان و حجم 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 2- صندوق اعتماد با برآیند خروج پول درشت 75.96 میلیارد تومان و حجم 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 3- نماد حکشتی با برآیند خروج پول درشت 33.95 میلیارد تومان و حجم 2.69 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 4- صندوق کارا با برآیند خروج پول درشت 29.18 میلیارد تومان و حجم 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • 5- نماد بپاس با برآیند خروج پول درشت 27.34 میلیارد تومان و حجم 1.98 برابر حجم میانگین ماهانه .
 • سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای با برآیند ورود پول درشت 104.72 میلیارد تومان .
 • 2- گروه محصولات شیمیایی با برآیند ورود پول درشت 78.13 میلیارد تومان .
 • 3- گروه استخراج کانه های فلزی با برآیند ورود پول درشت 16.45 میلیارد تومان .
 • 4- گروه فلزات اساسی با برآیند ورود پول درشت 5.02 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها
 • 1- گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 228.64 میلیارد تومان .
 • 2- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند خروج پول درشت 36.11 میلیارد تومان .
 • 3- گروه حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات با برآیند خروج پول درشت 35.37 میلیارد تومان .
 • 4- گروه بانکها و موسسات اعتباری با برآیند خروج پول درشت 32.18 میلیارد تومان .
 • 5- گروه بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی با برآیند خروج پول درشت 32.12 میلیارد تومان .
 • صف خریدهای بارز

  دوشنبه 16اسفند 1400

 • 1- نماد غبشهر با ارزش صف خرید 49.63 میلیارد تومان .
 • 2- نماد فایرا با ارزش صف خرید 43.37 میلیارد تومان .
 • 3- نماد شلرد با ارزش صف خرید 36.18 میلیارد تومان .
 • 4- نماد زاگرس با ارزش صف خرید 26.53 میلیارد تومان .
 • 5- نماد غمارگ با ارزش صف خرید 19.27 میلیارد تومان .
 • 6- نماد کاوه با ارزش صف خرید 17.37 میلیارد تومان .
 • 7- نماد واحیا با ارزش صف خرید 14.44 میلیارد تومان .
 • 8- نماد جوین با ارزش صف خرید 10.72 میلیارد تومان .
 • 9- نماد غدام با ارزش صف خرید 6.19 میلیارد تومان .
 • 10- نماد وهنر با ارزش صف خرید 5.60 میلیارد تومان .
 • 11- نماد وبشهر با ارزش صف خرید 4.72 میلیارد تومان .
 • 12- نماد داوه با ارزش صف خرید 1.12 میلیارد تومان .

سه شنبه 17 اسفند 1400

 • سنگین ترین خرید های درشت سه شنبه 17 اسفند 1400

 • 1- نماد فاسمین با برآیند ورود پول درشت 13.70 میلیارد تومان و حجم 4.99 برابر حجم میانگین ماهانه
 • 2- نماد تجلی با برآیند ورود پول درشت 12.84 میلیارد تومان و حجم 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه
 • 3- نماد پالایش با برآیند ورود پول درشت 9.74 میلیارد تومان و حجم 0.84 برابر حجم میانگین ماهانه
 • 4- نماد فملی با برآیند ورود پول درشت 8.25 میلیارد تومان و حجم 1.37 برابر حجم میانگین ماهانه
 • 5- نماد کاما با برآیند ورود پول درشت 7.86 میلیارد تومان و حجم 1.62 برابر حجم میانگین ماهانه
 • سنگین ترین فروش های درشت

 • 1- صندوق اعتماد با برآیند خروج پول درشت 32.19 میلیارد تومان و حجم 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه
 • 2- صندوق کمند با برآیند خروج پول درشت 15.31 میلیارد تومان و حجم 0.54 برابر حجم میانگین ماهانه
 • 3- صندوق کیان با برآیند خروج پول درشت 14.70 میلیارد تومان و حجم 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه
 • 4- نماد خودرو با برآیند خروج پول درشت 14.14 میلیارد تومان و حجم 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه
 • 5- نماد شستا با برآیند خروج پول درشت 11.48 میلیارد تومان و حجم 2.76 برابر حجم میانگین ماهانه
 •  
 • سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها

 • 1- گروه استخراج کانه های فلزی با برآیند ورود پول درشت 25.44 میلیارد تومان
 • 2- گروه فلزات اساسی با برآیند ورود پول درشت 14.76 میلیارد تومان
 •  
 • سنگین ترین فروش­های درشت

  سه شنبه 17 اسفند 1400

   

 • نقشه بازار بورس
 • در گروه ها

 • 1- گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 96.94 میلیارد تومان
 • 2- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند خروج پول درشت 51.08 میلیارد تومان
 • 3- گروه بانکها و موسسات اعتباری با برآیند خروج پول درشت 23.03 میلیارد تومان
 • 4- گروه شرکتهای چند رشته ای صنعتی با برآیند خروج پول درشت 12.51 میلیارد تومان
 • 5- گروه سیمان، آهک و گچ با برآیند خروج پول درشت 11.27 میلیارد تومان
 • صف خریدهای بارز

  سه شنبه 17 اسفند 1400

 • 1- نماد واحیا با ارزش صف خرید 19.49 میلیارد تومان
 • 2- نماد غمارگ با ارزش صف خرید 12.51 میلیارد تومان
 • 3- نماد جوین با ارزش صف خرید 9.81 میلیارد تومان
 • 4- نماد وهنر با ارزش صف خرید 8.33 میلیارد تومان
 • 5- نماد غدام با ارزش صف خرید 6.93 میلیارد تومان
 • 6- نماد سکارون با ارزش صف خرید 3.08 میلیارد تومان

 

 • چهارشنبه 18 اسفند 1400

 

 • نقشه بازار بورس
 • - گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند ورود پول درشت 95.34 میلیارد تومان .
 • 2- گروه فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای با برآیند ورود پول درشت 60.22 میلیارد تومان .
 • 3- گروه بانکها و موسسات اعتباری با برآیند ورود پول درشت 13.16 میلیارد تومان .
 • 4- گروه محصولات کاغذی با برآیند ورود پول درشت 5.39 میلیارد تومان .
 • سنگین ترین فروش­های درشت امروز در گروه ها
 • نقشه بازار بورس
 • 1- گروه محصولات شیمیایی با برآیند خروج پول درشت 23.47 میلیارد تومان .
 • 2- گروه بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی با برآیند خروج پول درشت 19.80 میلیارد تومان .
 • 3- گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله با برآیند خروج پول درشت 9.02 میلیارد تومان .
 • 4- گروه استخراج کانه های فلزی با برآیند خروج پول درشت 6.07 میلیارد تومان .
 • 5- گروه سرمایه گذاریها با برآیند خروج پول درشت 5.68 میلیارد تومان .
 • صف خریدهای بارز امروز
 • چهارشنبه 18 اسفند 1400
 • 1- نماد واحیا با ارزش صف خرید 17.81 میلیارد تومان .
 • 2- نماد جوین با ارزش صف خرید 15.93 میلیارد تومان .
 • 3- نماد غمارگ با ارزش صف خرید 13.48 میلیارد تومان .
 • 4- نماد دماوند با ارزش صف خرید 7.85 میلیارد تومان .
 • 5- نماد غدام با ارزش صف خرید 6.54 میلیارد تومان .
 • 6- نماد ثقزوی با ارزش صف خرید 6.23 میلیارد تومان .
 • 7- نماد حپترو با ارزش صف خرید 4.55 میلیارد تومان .

تعداد بازدید : 475

ثبت نظر

ارسال