گزارش برترین حجم مشکوک بازار بورس ایران

 • چهارشنبه 11 اسفند 1400 ساعت 13:29

 

 • تعریف حجم مشکوک در بازار بورس ایران

 • به خرید و فروشهایی با حجم های غیر عادی که در معاملات یک نماد در بازار بورس ایران انجام میشود حجم مشکوک میگویند.

 • زمانی که معاملات یک حجم از حالت نرمال خارج شده باشد و حجم معامله انجام شده به صورت قابل تشخیصی تغییر کرده باشد حجم مشکوک گفته میشود. که برای اتشخیص این حالت فیلتر های خاصی توسط کارشناسان بازار بورس نوشته شده است.

  با تشخیص به موقع حجم مشکوک میتوان از ضرر در بازار سهام جلوگیری کرد و همچنین به سود معاملات خود افزود.

 •  
 • برترین حجم مشکوک های امروز چهار شنبه 11 اسفند 1400

 • 1- نماد ثشاهد با حجم معاملات 122.03 میلیون سهم (14.42 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 96.92 میلیارد تومان .
 • 2- نماد وبرق با حجم معاملات 9.75 میلیون سهم (18.74 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 70.75 میلیارد تومان .
 • 3- نماد بالاس با حجم معاملات 10.83 میلیون سهم (7.04 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 31.54 میلیارد تومان .
 • 4- نماد فاسمین با حجم معاملات 16.09 میلیون سهم (5.8 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 28.63 میلیارد تومان .
 • 5- نماد مفاخر با حجم معاملات 6.12 میلیون سهم (3.18 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 25.02 میلیارد تومان .
 •  
 • برترین حجم مشکوک های امروز  دوشنبه 9 اسفند 1400

 • 1- نماد ثشاهد با حجم معاملات 47.78 میلیون سهم (5.65 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 36.22 میلیارد تومان .
 • 2- نماد ثنوسا با حجم معاملات 60.74 میلیون سهم (7.24 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 26.03 میلیارد تومان .
 • 3- نماد کسرا با حجم معاملات 44.70 میلیون سهم (4.65 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 25.32 میلیارد تومان .
 • 4- نماد وامید با حجم معاملات 17.32 میلیون سهم (3.55 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 23.96 میلیارد تومان .
 • 5- نماد حتاید با حجم معاملات 37.84 میلیون سهم (4.59 برابر حجم میانگین ماهانه) با ارزش معاملات 21.53 میلیارد تومان .

 


تعداد بازدید : 910

ثبت نظر

ارسال