غکوروش مزایده را برد

غکوروش مزایده را برد

مصاحبه با آقای نعمت محمدی مدیر مالی و اقتصادی شرکت صنعت غذایی کورش...

غکورش  گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

غکورش گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

گزارش عملکرد غکورش 1 ماهه آذر 1400 /۰۹/۳۰...

خرید سهام شرکت صنایع غذایی دریاچه گهر لرستان توسط شرکت صنعت غذایی کورش

خرید سهام شرکت صنایع غذایی دریاچه گهر لرستان توسط شرکت صنعت غذایی کورش

نتایج برگزاری مزایده: شرکت صنعت غذایی کورش طبق اعلام سامانه تدارکات خرید دولتی بعنوان برنده مزایده مذکور اعلام گردیده است...