تحرکات بازار بورس ایران دوشنبه 2 اسفند ۱۴۰۰

تحرکات بازار بورس ایران دوشنبه 2 اسفند ۱۴۰۰

بازار بورس ایران دوشنبه 2 اسفند ۱۴۰۰...

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و سهم صندوق توسعه ملی در مجلس بررسی  شد

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و سهم صندوق توسعه ملی در مجلس بررسی شد

در نشست عصر امروز کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و سهم صندوق توسعه ملی با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه بررسی شد....